KOMPOSTNYT – 1- 2012

Tid til at hente kompost

Økologisk dyrkning i Høje-Taastrupske haver

De hyppigst forekommende spørgsmål

Foderliste til komposten

Står komposten bare og står

Brug for komposthjælp

Kompostorme

Er muldvarpe eller mosegrise problemet?

Reservedele til komposten

Høns på prøve i haven

Lokale have- og natur relaterede foreninger

Links

Næste kompostnyt

Slut eller ændret med kompostnyt

Tid til at hente kompost

Fra og med onsdag den 21. marts og til og med søndag den 29. april vil man kunne hente gratis kompostmuld på genbrugspladsen på Lervangen 3.

Et par poser eller sække er alt, hvad man behøver, hvis haven trænger til ny næring inden planternes vækst for alvor går i gang.

”Jordfrisk” er kompostmuld blandt andet lavet af det haveaffald, der kommer ind på genbrugsstationerne og via indsamlinger af haveaffald i kommunerne. Komposten er behandlet på en måde, så den er fri for snegleæg og ukrudtsfrø. Produktet har også miljømærket Blomsten, som betyder, at det overholder EU’s miljømærkekriterier for jordforbedringsmidler, hvilket giver en række miljøfordele.

ØKOLOGISK DYRKNING I HØJE-TAASTRUPSKE HAVER

Torsdag den 19. april kl. 19.00 holder MEC – sammen med selvforsynerklubben – et arrangement i Kulturcentret på Poppel alle 12 i Taastrup.

Her vil hortonom Linda Noack inspirere haveejere til at ændre på deres have i retning af at dyrke noget spiseligt. Ideen med arrangementet er at opmuntre haveejerne til i langt større omfang at sikre egen forsyning med nogle af de fødevarer man ellers køber i supermarkedet.

 

– Det behøves ikke være så arbejdskrævende som man måske tror. Jeg vil på arrangementet komme med helt konkrete anvisninger som jeg så håber deltagerne vil kunne gå hjem og benytte. Der vil være fokus – ikke kun på grøntsager – men også frugt, bær, krydderurter. Alt som letter på husholdningsbudgettet og gavner natur og biodiversiteten – i sandhed en win-win for alle parter.

Vi har tidligere trukket på Lindas ekspertise,  idet hun tidligere har stået for et mindre kursus i selvforsyning.

Deltagelse i mødet er gratis. Af hensyn til hvad der skal trykkes af materiale vil vi gerne have tilmelding. Ring til 43 30 42 00 eller send en mail til mec@mec-ht.dk .

De hyppigst forekommende spørgsmål

Vi har – på vores hjemmeside – en oversigt over de hyppigst forekommende spørgsmål ang. komposten. Man kan linke videre herfra: https://www.mec-ht.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=26

Foderliste til komposten

Fra køkkenet:

– levninger fra maden

– kartoffel– og gulerodsskræller, salatblade

– frugtrester (dog kun begrænsede antal sprøjtede citrusskaller)

– kage– og brødrester (men ikke for store stykker og for meget på en gang)

– teblade– og kaffegrums

– små papirrester fra køkkenruller, papirservietter o.l.

– afskårne blomster og kasserede stueplanter med klump (findel dog klumpen)

– ægge– og nøddeskaller, korkpropper, ispinde o.l.

Frarådes:

Kødaffald, da det kan give anledning til lugtgener.

Fra haven:

– alt vegetabilsk affald fra haven (findel dog grenene)

– græsafklip i mindre, opblandede mængder

Frarådes:

Syge planter (da sygdommen kan opformeres i komposten).

Ukrudtsfrø (hvis du alligevel har ukrudtsfrø i komposten, så lad være med at rode rundt. De dør forholdsvis hurtigt, hvis de ikke får lys).

 

Står komposten bare og står

Hvis du må konstatere at kompostbeholderen bare står i haven og samler spindelvæv vil vi meget gerne vide det. Der står andre på venteliste for at overtage den. Beholderen skal være rengjort ved aflevering. Ring tlf. 43 30 42 00 eller send en mail kompost@mec-ht.dk

Brug for komposthjælp

Det er muligt at få hjælp i MEC hvis kompostprocessen driller. I første omgang ved at ringe og spørge til råds. Er det ikke nok, kan det lade sig gøre at få bistand hjemme i haven. Ring på tlf. 43 30 42 00 og spørg om hjælp.

Kompostorme

Kompostorme anbefales når man synes processen i beholderen går for langsom. Komposten kan fint omsættes med alle de andre mikroorganismer der er til stede – men ikke helt så hurtigt.

. I MEC vil man kunne købe en portion kompostorme for 25 kr.

I forbindelse med Farmers Market på Domhuspladsen, Taastrup Hovedgade 88, vil man lørdag den 21. april og lørdag den 12. maj kunne købe kompostorme.

 

Er muldvarpe eller mosegrise problemet?

Vi er i MEC kommet undervejs med nogle løg som – hvis de plantes rundt langs haven, skulle kunne jage såvel mosegrise som muldvarpe væk.

Om produktet siger leverandøren ”4myhorse”:

Særdeles effektivt og miljørigtigt – slip af med skadedyrene uden brug af gift, løget er et organisk “levende” produkt, der absolut ikke skader den naturlige balance – holder blot skadedyrene væk. Løget ligges strategisk på en sådan måde at skadedyrene “arbejdes” væk fra området man ønsker bekæmpet. Til forebyggende behandling kan man ligge løgene således at de omkranser området man ønsker fri for muldvarper og mosegrise.

Forhandleren kan  kontaktes på tlf. 2710 5919 eller skriv til info@4myhorse.dk

 

Reservedele til komposten

Kan købes i Miljø- og EnergiCentret

Fluenet kr. 30

Sold i forskellige størrelser kr. 100-300

Kompostbeholderside med låg kr. 175

Beluftningsstok kr. 100

Kompostlåg     kr. 50

Skydelåg i siden kr. 60

Spand til organisk affald          kr. 20

Stativ til affaldsspand kr. 50

Ikke kompost det hele

Mosegrisefælde (depositum 100) kr. 0

Fuglekasser  (mejser og stære) kr. 50

Foderbrætter med fod kr. 200

Foderbrætter uden fod          kr. 100

4 skræmmefugle kr. 89

Stativ til haveaffaldet kr. 100

Haveaffaldssække  kr. 5/stk.

Ekstra affaldssække kr. 25

 

Høns på prøve i haven

Vi har hønsefræsere (transportable hønsehuse) med 2 høner til udlejning (200 kr/md) således at man som haveejer kan afprøve hvorvidt høns i haven kunne være interessant.

Da vi har lokaleproblemer kan vi desværre ikke sige i hvilket omfang ordningen kan fortsætte.

Kontakt os hvis du er interesseret og vi vil kunne give et mere præcist svar. Tlf. 43 30 42 00 eller heidi@mec-ht.dk.

 

Lokale have- og natur relaterede foreninger

Høje-Taastrup Bilaug.

Marianne Prosch Andersen tlf. 43 99 43 39.  Læs www. bilaug.dk

Selvforsynerklubben for Høje-Taastrup og omegn.

Bent Vestergård tlf. 43 99 72 00.

Høje-Taastrup og omegns Fjerkræklub.

Egon Hansen tlf. 56 31 10 25.

Danmarks Naturfredningsforening.

Carsten Vestergaard, tlf. 43 52 80 85. www.dn.dk

Kogræsserforeninger: Kogræsserselskabet i Sengeløse.

Erik Wildenradt tlf. 43 52 91 17 /26 21 60 25

St. Vejle å. Kontakt Jørgen Hansen tlf. 28 93 72 51. Læs også www.kograes.dk.

 

Her følger links til kompost og haverelevante hjemmesider

www.havenyt.dk

http://www.bolius.dk/alt-om/have-planter-og-traeer/artikel/kompost/

http://www.plante-doktor.dk/kompost.htm

Næste kompostnyt

Næste kompostnyt udkommer i sidste del af september.

Slut eller ændret med kompostnyt

Ønsker du ikke at modtage Kompostnyhederne skal du sende en mail til kompost@mec-ht.dk. Det er samme mailadresse, der skal bruges, hvis du skifter adresse og/eller mailadresse.