KOMPOSTNYT – 1- 2015  

Så er det første kompostnyt i 2015 klar. Læs nærmere i det følgende:

Tid til at hente kompost

Fra og med lørdag den 21. marts  til og med søndag den 3. maj vil man kunne hente gratis kompostmuld på genbrugspladsen på Lervangen 3 i Taastrup.

Et par poser eller sække er alt, hvad man behøver, hvis haven trænger til ny næring inden planternes vækst for alvor går i gang. Da det er stærk basisk vil det være klogt at blande det med almindelig jord for at undgå at det svider frøene.

”Jordfrisk” er kompostmuld blandt andet lavet af det haveaffald, der kommer ind på genbrugsstationerne og via indsamlinger af haveaffald i kommunerne. Komposten er behandlet på en måde, så den er fri for snegleæg og ukrudtsfrø. Produktet har også miljømærket Blomsten, som betyder, at det overholder EU’s miljømærkekriterier for jordforbedringsmidler, hvilket giver en række miljøfordele.

Grennessmindes økologiske gartner åbner

Det er lørdag den 18. april kl. 11.00 – 14.00 Grennessmindes økologiske gartneri på Snubbekorsvej åbner Læs mere her .

Står komposten bare og står

Hvis du må konstatere at kompostbeholderen bare står i haven og samler spindelvæv, vil vi meget gerne vide det. Der står andre på venteliste for at overtage den. Beholderen skal være rengjort ved aflevering. Ring tlf. 43 30 42 00 eller send en mail kompost@mec-ht.dk

Brug for komposthjælp?

Det er muligt at få hjælp i MEC hvis kompostprocessen driller. I første omgang ved at ringe og spørge til råds. Er det ikke nok, kan det lade sig gøre at få bistand hjemme i haven. Ring på tlf. 43 30 42 00 og spørg om hjælp.

Flere hjemmekompostere

Vi har fået mulighed for at udlevere flere kompostbeholdere til borgere, der godt i gang med at kompostere. Så hvis naboen kunne være interesseret, tager vi imod reservation – så længe lager haves.

Høns i haven – stadig populært

Der er stadig flere der viser interesse for at kombinere komposten med hønsehold. Det er en genial måde at sikre maksimalt gødningsudbytte i haven. Alle madrester og grøntaffald fra køkkenet – dog ikke kød – samles i en spand og leveres så ud til hønsene. De sørger så for at levere et rigtig godt gødningsprodukt, som man samler ind med passende mellemrum. Det kan så samles og blandes i kompostbeholderen og således berige den og gøre den stærkere til at sprede ud i haven.

Udover at høns leverer god gødning og friske æg, er de også gode medarbejdere i haven. De kan sættes ”på græs” i hele haven og således jagte utøj og ukrudt og understøtte bestræbelserne på at undgå gift i haven.

Høns på prøve. Det er stadig populært at prøve det transportable hønsehus (hønsefræseren) før man kaster sig ud i at investere i et hønsehus og hønsegård. Det koster 250 kr pr. måned at leje hønsefræseren med to høner inkluderet. Tørfoder koster 100 kr.

Ønsker man at reservere eller bare høre nærmere, skal man kontakte Heidi Ammitzbøll på tlf. 43 30 42 00 eller på mail heidi@mec-ht.dk.

Mød hønseeksperter

Lørdag den 2. maj kl. 11.00 – 13.00 vil der være mulighed for at træffe et par hønseentusiaster og hilse på deres høns og se en hønsefræser i brug.

Det sker ved Miljø- og Energicentret, Høje Taastrup Boulevard 54.

Begynderkursus Høje-Taastrup Bilaug

Kurset begynder onsdag d. 8. april kl. 18 i foreningens skolebigård (andelsbigården) i Høje-Taastrup kun 5 min. gang fra Høje-Taastrup Station.

Kurset er lagt an som et  praktisk forløb (intensiv sidemandsoplæring), der foregår hver onsdag hele sæsonen fra april til september. Der er kun få pladser på dette kursus (2 pr. bistade), da der lægges vægt på at alle skal kunne være med til alle funktioner i løbet af sæsonen fra isætning af voks til høst af honning og fodring med kyndig vejledning af erfarne instruktører hver gang. Den praktiske undervisning suppleres med teoretiske/faglige indslag samt erfaringsudveksling med foreningens andre medlemmer.

Honningen fra undervisningsstaderne deles af kursisterne, der kun skal sørge for bidragt, bihandsker og emballage til honningen. Deltagerne deler honningen og får hver honning svarende til halvdelen af hvad et staderne i gennemsnit producerer i sæsonen. Andelsbigården sørger for resten. Læs mere om kurset på www.bilaug.dk.

Et andelsmedlemsskab forudsætter medlemskab af Høje-Taastrup Bilaug og Danmarks Biavlerforening på tilsammen 810 kr. samt en kursusbetaling på 1100 kr. Medlemskab af foreningen gælder også for evt. partner og børn, men af hensyn til pladsen er der på kurset kun plads til maks. 2 personer pr. kursusplads. Indeholdt i medlemskabet er Danmarks Biavlerforenings blad Biavl der udsendes hver måned.

Nærmere information. Kontakt formanden Henrik Ruø Jensen Tlf. 23 48 06 55.

 

Få en anden til at passe haven

Hvis haven forekommer for uoverskuelig at passe, er der nu mulighed for at man kan få en anden til at passe den, mod at vedkommende får udbyttet (eller hovedparten) af det, der høstes i haven.  Miljø- og Energicentret har etableret en link-ordning således, at haveejere med jord i overskud kan sættes i forbindelse med en lokal borger uden have, men med havelyster.  Har man mod på/behov for at en anden passer dele af haven, kan der muligvis opnås kontakt via Miljø- og Energicentret.  Skriv til mec@mec-ht.dk. Med angivelse af adresse, havestørrelse, ønsker for haven, så sørger vi at finde det rigtige match.

Fødevarefællessskab

Der er etablereret et lokalt fødevarefællesskab, der omfatter Hedehusene og Taastrup. Her vil man som borger kunne erhverve lokalt producerede økologiske grøntsager til en overkommelig pris, som kan gøres endnu mindre hvis man er indstillet på selv at yde en begrænset arbejdsindsats. Hør nærmere ved at kontakte hoff.formand@yahoo.dk eller læs mere på www.høff.dk.

Fælleshave ?

Der er stadig mulighed for at blive medlem af den kommende Torsvang fælleshave på Køgevej 202 ved Hveen Boulevard. Fælleshaven henvender sig til folk, der godt vil i gang med at dyrke grøntsager i sammenhæng med andre mennesker. Tilmelding kan ske til mec@mec-ht.dk eller tlf. 43 30 42 00.

Orme til komposten

Synes man det går for langsomt med omsætningen i komposten, kan kompostorme være en god ide. I forbindelse med Farmers Market den 25. april og 16. maj kl. 10-14, vil der være mulighed for at købe en portion kompostorme til 30 kr. Farmers Market holdes på Domhuspladsen på Taastrup Hovedgade – foran biblioteket.

Derudover sælges de fra Miljø- og EnergiCentret på Høje Taastrup Boulevard 54.

Kogræsserlaug i Hedehusene

Der skal etableres et græsningslaug i Hedehusene – ved Stejlberg Mose i tilknytning til det kommende NærHeden-byggeri. Som medlem af et græsningslaug bliver man medejer af en kalv eller et lam som hen over sommeren får gode kår, således at man ved at kødet fra dyret er godt og at dyret ikke har lidt overlast. Når der etableres et græsningslaug er det for at holde området godt plejet og tilgængeligt.

Lige nu skal det afklares en række praktiske forhold omkring etableringen, der foregår på et område, der allerede er indhegnet. Er du nysgerrig eller interesseret så kontakt Martine Lynderup fra DNs lokalkomite på martine_lynderup@ofir.dk.

Naturplanteskolen

Naturplanteskolen er en pioneer indenfor mere spiselige og bæredygtige haver, med plantesalg, kurser og formidling om alt hvad der rør sig i en have året rundt. Læs mere på Facebook og Naturplanteskolen.dk eller aflæg besøg på adressen Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene.

 

De hyppigst forekommende spørgsmål

Vi har – på vores hjemmeside – en oversigt over de hyppigst forekommende spørgsmål ang. komposten. Man kan linke videre her.

Foderliste til komposten

Fra køkkenet:

– levninger fra maden

– kartoffel– og gulerodsskræller, salatblade

– frugtrester (dog kun begrænsede antal sprøjtede citrusskaller)

– kage– og brødrester (men ikke for store stykker og for meget på en gang)

– teblade– og kaffegrums

– små papirrester fra køkkenruller, papirservietter o.l.

– afskårne blomster og kasserede stueplanter med klump (findel dog klumpen)

– ægge– og nøddeskaller, korkpropper, ispinde o.l.

Frarådes:

Kødaffald, da det kan give anledning til lugtgener.

Fra haven:

– alt vegetabilsk affald fra haven (findel dog grenene)

– græsafklip i mindre, opblandede mængder

Frarådes:

Syge planter (da sygdommen kan opformeres i komposten).

Ukrudtsfrø (hvis du alligevel har ukrudtsfrø i komposten, så lad være med at rode rundt. De dør forholdsvis hurtigt, hvis de ikke får lys).

 

Reservedele til komposten

Kan købes i Miljø- og EnergiCentret

Fluenet kr. 30 (gl. model)

Sold i forskellige størrelser kr. 150-400 (på bestilling)

Kompostbeholderside med låg kr. 175 (gl. model)

Beluftningsstok kr. 100

Kompostlåg     kr. 50 (gl. model)

Skydelåg i siden kr. 60 (gl.model)

Spand til organisk affald          kr. 20

Stativ til affaldsspand kr. 50

Ikke kompost det hele

Mosegrisefælde (depositum 100) kr. 0

Fuglekasser  (mejser og stære) kr. 60

Foderbrætter med fod kr. 250

Foderbrætter uden fod          kr. 150

Stativ til haveaffaldet kr. 100

Haveaffaldssække  kr. 5/stk.

Ekstra affaldssække kr. 25

 

Lokale have- og natur relaterede foreninger

Høje-Taastrup Bilaug.  Henrik Jensen .  henrik-lis@webspeed.dk. Læs www. bilaug.dk

 Fjerkræforeningen for Roskilde/Sjælland Leif Mikkelsen tlf. 57 57 32 39/61 39 02 39.

Danmarks Naturfredningsforening.  Carsten Vestergaard, tlf. 43 52 80 85. www.dn.dk

Kogræsserforeninger: Kogræsserselskabet i Sengeløse.  Niels Larsen tlf. 43996608

St. Vejle å. Kontakt Bodil Jørgensen tlf.  4364 1326. Læs også www.kograes.dk.

 

Links til kompost og haverelevante hjemmesider

www.havenyt.dk

http://www.bolius.dk/alt-om/have-planter-og-traeer/artikel/kompost/

http://www.plante-doktor.dk/kompost.htm

www.deljorden.dk

www.altomhaven.com

Næste kompostnyt

Næste kompostnyt udkommer i sidste del af september.

Slut eller ændret med kompostnyt

  • nsker du ikke at modtage Kompostnyhederne skal du sende en mail til kompost@mec-ht.dk. Det er samme mailadresse, der skal bruges, hvis du skifter adresse og/eller mailadresse.