KOMPOSTNYT 2 – SEPT. 2015

Hermed kompostnyt september 2015.

Åbent hus hos Pometet på Agrovej 1 i Taastrup

Undgå metangas fra komposten

Kalk i haven

Kompostorm og regnorm – er det ikke det samme?

Giftfri have

Pas på æblerne

Kursus i biavl

Naturplanteskolen – et nyt lokal aktiv for haveelskere

Komposten ud – hvornår?

Æblemost er bedre end rådne æbler

Kompost og planter er også for folk i lejligheder

Foderliste til komposten

Kompostorme

Reservedele til komposten

Hyppigst forekommende spørgsmål

Bruges komposten ikke mere?

 

Åbent hus hos Pometet på Agrovej 1 i Taastrup

Det er søndag den 27. september kl. 10-16 der er åbent hus i Nordeuropas største samling af frugttræer.

September er højsæson for mange frugtsorter og i Pometet er der ca. 800 æbler, 110 blommer, 30 hyld, 30 hasselnødder, 20 valnødder, 75 vindruer og 40 sorter af spisedruer, som er modne på denne tid.

Åben Hus-arrangementet vil i år lægge vægt på ekstremerne: ”Vi viser de ældste, de største, de sureste og de sødeste. På den måde kan man se hvor stor en variation vi har inden for æbler.”

Der vil blive guidede rundvisninger, man kan lære om podning, se udstilling om æblesorter, købe æbler, most og honning, hygge sig i cafeen til æblekage osv.

Der plejer at være mange bilende gæster med deraf følgende parkeringsproblemer. Lokale gæster anbefales derfor at tage cyklen til og fra.

Læs nærmere på   http://pometet.dk/aktiviteter/2015/aabent-hus/

Vi skal undgå metangas fra komposten

Det er bedre at kompostere sit køkkenaffald end det er at brænde det. Ja, men det er det kun hvis vi passer på at komposten ikke står og forrådner, for så danner den metangas eller lattergas. Methan (CH4) og lattergas (N20) dannes af bakterier, der lever af organisk materiale, hvor der er mangel på ilt f.eks. i kompost, som er meget våd og sur. De er begge meget aggressive drivhusgasser; methan således 25 gange, og lattergas 298 gange kraftigere end CO2.

Hvordan undgår vi det?

Det gør vi ved at sikre at komposten ikke synker sammen og bliver meget våd. Det skal altså have luft. Det sikres bedst ved at blande det massive køkkenaffald med mere løse ting fra haven såsom kviste, grene og blade.

Det er også en god ide at bruge beluftningsstof eller en greb og så lufte komposten en gang imellem.

Kalk i haven

Når man omstikker komposten, kan man med fordel tilsætte 1 håndfuld kalk og 2 håndfulde organisk gødning. Det fremmer – ligesom kompostorme – nedbrydningen af komposten.

Kalk kan med fordel også bruges i resten af haven (jfr. Havenyt.dk):

”Helt overordnet kan man slå fast, at kalkning kan ske når som helst, der er behov for det. Kalken har samme virkning på jordens surhedsgrad uanset årstid, for her drejer det sig om rent kemiske reaktioner og ikke om temperaturafhængige, biologiske processer.

Når det er sagt, må det også nævnes, at virkningen lader vente på sig, for det tager en del tid, før kalken er opløst og flyttet ned i jorden. Derfor anbefaler man, at kalkning bør ske om vinteren (hvor jorden jo ofte er hvid af andre grunde), gerne i januar eller februar.

Hvad du måske har hørt noget om, er den virkning, som kalkning har på fosfaternes tilgængelighed. Også derfor er der god mening i at kalke et par måneder, før end man vil gøde med fosforholdig gødning.”

Kompostorm og regnorm – er det ikke det samme?

Nej. Kompostorm er, som navnet siger, bedst til at trives i en kompostbeholder, hvor de meget hurtigt opformerer sig, og de omsætter dermed hurtigt store mængder kompost. De er rødlige og mindre end de almindelige regnorme.

Regnorme lever derimod nede i jorden og er en vigtig del af det, man kalder den levende jord. De deltager i omsætningen af dødt plantemateriale og lufter jorden med sine mange og for stor regnorms vedkommende også dybe gangsystemer. Regnormene formerer sig ikke så hurtigt, men jo mere dødt plantemateriale (mad til regnormene), du tilfører, jo flere regnorme får du. Og dermed også en meget bedre jord.

Giftfri have

Danmarks Naturfredningsforening og Praktisk Økologi kører en kampagne for at vi ikke skal bruge gift i haven af hensyn til havens og naturens økosystem og for at skåne grundvandet.

Man kan tilmelde sin have som giftfri på www.giftfri-have.dk. Når man er tilmeldt får man en lille havebog og et label til at sætte på havelågen.

Pas på dine æbler

Hvis du ønsker at passe godt på dine æbler og beskytte dem mod råd og svamp er det en god ide at sænke dem i varmt vand umiddelbart efter de er høstede.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk, sept. 2015.

Kursus i biavl

Hvis du kunne tænke dig at blive biavler med “fingrene i bierne” fra starten, men med kyndig vejledning hele sæsonen sammen med andre nye biavlere, samt at få en andel af honninghøsten fra de bier man har gået og passet sammen, er Høje-Taastrup Bilaugs Andelsbigård et tilbud. Tilmeldingerne til næste års kursus i Andelsbigården er allerede begyndt. Kurset starter til april, men du kan ved tilmelding nu deltage i foreningens arrangementer indtil kurset går igang. Du kan læse mere på www.bilaug.dk eller tilmelde dig via  51369096 (formand Henrik Jensen).

Naturplanteskolen – et nyt lokalt aktiv for haveelskere

Naturplanteskolen, der ligger på Stærkendevej 177, er et nyt spændende initiativ hvor der er fokus på de spiselige flerårige planter. Det er hortonom Aiah Noack der er initiativtager og ejer, men det er en forening af samme navn, der står bag stedets aktiviteter.

Læs her om vintersæsonens initiativer her

Komposten ud – hvornår ?

Når man udbringer kompost om efteråret, er der stor risiko for, at næringsstofferne udvaskes af regnen i løbet af vinteren. Helt omsat kompost bør kun udbringes om foråret, mens kun halvt omsat kompost kan lægges ud som en del af vinterdækket i efteråret. Se også: http://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/kompostfremstilling/844.html

Æblemost er bedre end rådne æbler

Det er fortsat muligt at reservere en mostpresse i Miljø- og EnergiCentret. Det koster 75 kr pr. døgn. 200 kr i depositum. man kan reservere den ved at ringe på 43 30 42 00 og spørge efter Heidi. Ønsker man at leje et pressenet der sier saften koster det 20 kr ekstra.

Læs mere om mostpresseri og mosteri her http://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/hoest_og_opbevaring/425.html

Kompost og planter er også for folk i lejligheder

I Taastrupgaard er de gået helt grassat med at dyrke spiselige planter

“TG HaveFællesskab” er tre projekter, der alle har et dyrkningsfællesskab i sig.

fællesskaber med 6 plantekasser for beboere og sammen med skolen, Drivhusprojekt ” Ilses Drivhus” og et haveeksperimentarium med vand.

Man kan læse mere om det på Facebook.com. Søg på TG-havefællesskab.

Foderliste til komposten

Fra køkkenet:

– levninger fra maden

– kartoffel– og gulerodsskræller, salatblade

– frugtrester (dog kun begrænsede antal sprøjtede citrusskaller)

– kage– og brødrester (men ikke for store stykker og for meget på en gang)

– teblade– og kaffegrums

– små papirrester fra køkkenruller, papirservietter o.l.

– afskårne blomster og kasserede stueplanter med klump (findel dog klumpen)

– ægge– og nøddeskaller, korkpropper, ispinde o.l.

Frarådes:

Kødaffald, da det kan give anledning til lugtgener.

Fra haven:

Alt vegetabilsk affald fra haven (findel dog grenene)

græsafklip i mindre, opblandede mængder

Frarådes:

Syge planter (da sygdommen kan opformeres i komposten).

Ukrudtsfrø (hvis du alligevel har ukrudtsfrø i komposten, så lad være med at rode rundt. De dør forholdsvis hurtigt, hvis de ikke får lys).

Kompostorme

Synes du at komposteringen foregår for langsomt kan kompostorme være fremmende for processen. I Miljø- og EnergiCentret, Høje Taastrup Boulevard 54 vil man kunne købe en portion kompostorme for 30 kr. Når det for alvor bliver koldt tilrådes det dog at holde igen. Vent så med at tilsætte kompostormene til foråret.

Reservedele til komposten

Fluenet kr. 30

Sold 150 kr (skal bestilles)

Kompostbeholderside med låg kr. 175  (humus)

Beluftningsstok kr. 100 (humus)

Kompostlåg   kr. 50 (humus)

Skydelåg i siden kr. 60 (humus)

Spand til organisk affald     kr. 25

Ikke kompost det hele

Mosegrisefælde (depositum 100) kr. 0

Fuglekasser  (mejser og stære) kr. 60

Foderbrætter med fod kr. 250

Foderbrætter uden fod kr. 150

Haveaffaldssække  kr. 5/stk.

Ekstra affaldssække kr. 25

Hyppigst forekommende spørgsmål

Vi får i MEC forskellige spørgsmål der vedrører komposten. Dem har vi lagt på vores hjemmeside sammen med svarene.

Læs her: https://mec-ht.dk/?cat=20

Bruges komposten ikke mere ?

Hvis du har en kompostbeholder som du ikke længere benytter så  er der to muligheder:

1) Bed om hjælp og så kommer komposthjælpen cyklende og søger at hjælpe

2) Kast håndklædet i ringen og opgiv.

Uanset det er det ene eller det andet så kontakt Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller på mail kompost@mec-ht.dk.