Slut med engangskarklude

Indtil nu har vi brugt engangskarklude som vi så har vasket flere gange. Det slutter nu. Plastkarkludene skiftes nu ud med stofkarklude. Det er en MEC-veninde (Connie) som – mod at få dækket materialeudgiften – har strikket 10 karklude til os. Vi kan godt bruge flere.

Engangskarklude er et problem. 15-20 % af karkludene er polyproplen.  Det er mikroplastik fibre der kan undslippe kluden og skyller ud i havet. Vores rensningsanlæg kan ikke tilbageholde fibrene som så skyller direkte ud i havet, hvor det kommer til at indgå i fiskenes føde. Således kommer plasten tilbage til os. Bare ikke på en god måde.

Man kan læse mere om det markante problem vi har med plastaffaldet på http://www.plasticchange.org/dk/ .

Mikrobiolog Henrik Beha Pedersen med en engangskarklud (dr.dk)
Mikrobiolog Henrik Beha Pedersen med en engangskarklud (dr.dk)