Det drejer sig om tryghed

Der er Klima– og Energinetværksmøde torsdag den 8. september kl. 17-19 i Rådhuset, Bygaden 2.

Anders Hagedorn, boligsocial medarbejder i Charlotteager i Hedehusene, er en mand, der har mange års erfaring med at skabe større tryghed i et boligområde, der har ry af at være belastet.

Han og kollegaerne arbejder meget med at involvere beboerne i varetagelse af bebyggelsens trvisel  – i særlig grad de unge mennesker. Det handler om at bygge tryghed op. Bl.a. baseret på fællesskab omkring temaer der har interesse for alle beboere  eks. mindre henkastet affald.

Selvom hans erfaringer stammer fra en almennyttig bebyggelse har han en ambition om, at også mødedeltagere der kommer fra ejerbebyggelser vil kunne gå fra mødet med et brugbart udbytte.

Efter en pause vil  Steen Olesen fra Høje-Taastrup kommune gøre status  på kommunens indsats for at hjælpe boligafdelinger med at begrænse deres energiforbrug.

Tilmelding allerede nu på mec@mec-ht.dk eller 43 30 42 00. Senest 1. september.

Foto: Fritidsguiderne.htk.dk
Foto: Fritidsguiderne.htk.dk