Varmepumpe – en guide

De danske hjem bliver i højere og højere grad opvarmet af grønne og vedvarende energiløsninger. Dette er naturligvis en positiv fremgang for Danmark, hvor især installation af varmepumper i danske hjem har været stigende de sidste mange år.

Ser man på andelen af varmepumper i danske hjem i 2012, har der frem mod 2017 været en stigning på hele 110,5% ifølge tal fra Danmarks Statistik. Dette betyder, at varmepumper er den opvarmningsform, som har oplevet størst vækst de sidste 5 år. Fjernvarme er dog fortsat den mest udbredte opvarmningsform, hvilket kan være forårsaget af, at man i visse områder vil have tilslutningspligt, hvis der er udlagt fjernvarme i området.

Grundet den stigende interesse inden for varmepumper, giver dette os et klart billede af, at varmepumper i fremtiden kan blive danskernes foretrukne energiløsning i områder uden for tæt bebyggelse. I det følgende vil vi derfor beskrive de forskellige former for varmepumper, og hvad du skal være opmærksom på, inden du investerer i denne energiløsning.

 

Vigtigt: Start med at søge energitilskud

Når du skal ud og investere i en varmepumpe, har du mulighed for finansiel støtte til denne investering. Dette kaldes for “energitilskud”. Energitilskuddet er et beløb, som du får udbetalt af det energiselskab, du indgår samarbejde med.

Det er i Danmark blevet besluttet, at det samlede CO2-udslip skal nedbringes. Derfor er der blevet opsat nogle mål og delmål for at al energiforsyning i Danmark i 2050 skal komme fra vedvarende energi. For at dette skal kunne lade sig gøre, har energiselskaberne frivilligt indgået et samarbejde.

Samarbejdet går på, at der ydes tilskud til de personer, som investerer i grønne energikilder, som mindsker CO2-udslippet – og det er dette tilskud, som du har mulighed for at få. Som nævnt er det dog vigtigt, at du starter processen med at søge energitilskud, da det ikke vil være muligt for dig at få tilskuddet, hvis du allerede har indhentet tilbud på en varmepumpe.

Sådan beregnes tilskuddet

Som tidligere nævnt varierer tilskuddet og det kan dermed ikke præcist siges hvor stort et beløb, du har mulighed for at få udbetalt. Måden hvorpå det beregnes, er ved, at energiselskaberne køber det antal kWh (kilowattimer), som du sparer ved at investere i en grøn energikilde. Der er også forskel på, hvor meget de forskellige energiselskaber betaler for de forskellige kWh, men en god tommelfingerregel er, at prisen vil ligge på omkring 30 øre.

 

 

Eksempel på udregning:

 

Antal kWh sparet = 22.504

Pris pr. kWh = 30 øre

 

Energitilskud = 6.751,2 kr.

 

Sådan ser processen ud

For at gøre det så enkelt som muligt for dig som forbruger, vil du i det følgende blive præsenteret for processen, du bør følge, hvis du ønsker at investere i en varmepumpe og samtidig ønsker at få energitilskud til din investering.

  1. Ansøg om energitilskud

Undersøg de forskellige energiselskabers priser og find ud af, hvor du kan få det største tilskud.

  1. Indgå skriftlig aftale med energiselskabet

Når du har fundet det energiselskab, du ønsker at indgå samarbejde med, skal du indgå en skriftlig aftale med dem.

  1. Indhent tilbud fra håndværker

Du kan nu herefter indhente tilbud fra forskellige håndværkere. Når du har indgået en skriftlig aftale med energiselskabet, vil du ikke risikere, at energitilskuddet går tabt.

  1. Udfør energirenovering

Lad håndværkerne gøre deres arbejde og få din nye energiløsning installeret.

  1. Indsend dokumentation

Herefter skal du indsende dokumentationen for håndværkerarbejdet til det energiselskab, du har indgået aftale med.

  1. Pengene udbetales

Dit energitilskud vil herefter blive udbetalt til dig som et engangsbeløb.

Det anbefales i høj grad, at du benytter dig af muligheden for energitilskud, da du ved blot en smule arbejde, vil få muligheden for at få flere tusinde kroner for at energirenovere din bolig.

Du kan læse meget mere om energitilskud her.

Varmepumper – Hvilken skal jeg vælge?

Inden du påbegynder søgningen efter en varmepumpe, er det først og fremmest vigtigt at gøre klart, hvad du har af behov. Der er forskel på, hvad de forskellige varmepumper kan levere. Hvis du eksempelvis ønsker, at din varmepumpe både skal kunne levere varme og varmt brugsvand, kan en luft til luft varmepumpe eksempelvis ikke opfylde dette behov.

Fælles for begge varmepumper er, at disse er opdelt i to. Udedelen installeres på boligens yderside, hvor denne optager den energi, som er i luften og omdanner denne til varme. Denne varme bliver overført til varmepumpens indedel, som installeres inde i huset – typisk i det rum, hvor man opholder sig mest. Herefter vil denne varme blive sendt ud i rummet.

En varmepumpe vil derudover også fungere rigtig godt, hvis der er indlagt gulvvarme i din bolig.

I det følgende vil du blive præsenteret for en introduktion til de to typer af varmepumper:

  • Luft til luft varmepumpe
  • Luft til vand varmepumpe

Luft til luft varmepumpe

En luft til luft varmepumpe er miljøvenlig energiløsning, som kan spare dig for mange penge på din varmeregning. En luft til luft varmepumpe er billig i drift og kan være tjent ind på få år, da din varmeregning, som nævnt, i høj grad bliver minimeret.

En luft til luft varmepumpe kan dog kun levere varme til din bolig og dermed ikke varmt brugsvand. Af denne årsag vælger mange danskere at benytte en luft til luft varmepumpe som supplement til anden opvarmningsform. Hvis du eksempelvis allerede har solceller på taget, vil en luft til luft varmepumpe være et godt supplement.

Ses der på prisen på en luft til luft varmepumpe, kan dette variere alt efter kvaliteten af denne. Nogle luft til luft varmepumper kan findes i et prisleje helt ned til 10.000 kr. for en totalinstallation, hvorimod andre i meget god kvalitet kan ligge op mod 25.000 kr. for hele installationen.

Luft til vand varmepumpe

En luft til vand varmepumpe fungerer i høj grad på samme måde, som en luft til luft varmepumpe gør. Den helt store forskel på disse to varmepumper er, at en luft til vand varmepumpe også giver dig mulighed for at få varmt brugsvand i din bolig.

En luft til vand varmepumpe er også meget billig i drift og udskifter du eksempelvis et gammelt oliefyr med en luft til vand varmepumpe, vil investeringen kunne være tjent hjem allerede inden for få år – på trods af at det kan være en stor investering for mange danskere.

Prisen på en luft til vand varmepumpe vil ligge i et noget større leje, end en luft til luft varmepumpe vil. Investeringen kan naturligvis også her variere efter hvilken kvalitet, som varmepumpen er i. Investeringen kan ligge på helt op til 120.000 kr., men det er også muligt at finde nogle luft til vand varmepumper, som ligger på en pris helt ned på 60.000 kr.

Husk dog på, at pris og kvalitet går hånd i hånd.

Jordvarmeanlæg

Funktionen af et jordvarmeanlæg er egentlig den samme, som ved en luft til vand varmepumpe. Forskellen på disse to opvarmningsformer er, hvordan disse installeres. Installationsprocessen ved et jordvarmeanlæg kræver lidt mere, end ved installationen af en luft til vand varmepumpe.

Når jordvarmeanlægget skal installeres, skal dette graves ned i din have. Det er derfor naturligvis først og fremmest et krav, at du har have tilknyttet til din bolig. Arealet af din have, skal derudover også være af en betydelig størrelse, før det er muligt at få jordvarmeanlægget installeret.

Det kan være svært at give et klart svar på, hvor stort et haveareal du behøver, men en god tommelfingerregel er, at dit haveareal skal være dobbelt så stort som det areal, du ønsker at få opvarmet.

Da investeringen i et jordvarmeanlæg er en stor proces, kan det ske, at du skal have tilladelse af kommunen, før du kan få dette installeret. Sørg derfor for at kommunen har givet dig tilladelse til denne energirenovering.

Indhent flere tilbud

Når du har besluttet dig for hvilken varmepumpe, som passer til dine behov, skal du naturligvis ud og finde den rette model. Som tidligere nævnt er der stor forskel på kvaliteten af de forskellige varmepumper og der findes derudover flere mærker og modeller, som hver især er af forskellig kvalitet. Derfor bør du gå ud og sammenligne markedet og de forskellige tilbud, du kan finde her.

Processen ved at sammenligne markedet og de forskellige typer af varmepumper kan være lang og kompliceret. Du kan naturligvis vælge at gøre dette manuelt og indhente tilbud hos flere forskellige leverandører. Du kan også vælge at benytte en sammenligningstjeneste som Greenmatch.dk, hvor du har mulighed for at indhente op til 4 tilbud på en varmepumpe fra fire forskellige leverandører.

En varmepumpe er en stor investering, som dog tjener sig selv hjem inden for en mindre årrække. Dog skal du stadig være meget opmærksom i denne proces, da du i høj grad vil få mest ud af det, hvis du finder den varmepumpe, som passer til dine behov og ønsker.