Der skete noget med deres energi

Nogen gange er det en enkelt bemærkning, der sætter gang i en masse. Sådan var det, da de i ejerforeningen Gadevang fik sat gang i en omfattende energirenovering. Gadevang er Danmarks største ejerforeninger med 1073 lejligheder.– Det hele startede da vi på et møde på Rådhuset hørte om SustainSolutions der påtog sig – uden beregning for beboerne – at lægge solceller på tagene, fortæller John Heikendorf fra bestyrelsen. Det skærpede vores opmærksomhed og vi besluttede at ville installere et solcelleanlæg på Spaden B2, hvor vi har aktivitetscenter med bl.a. svømmehal. I forvejen havde vi udarbejdet en energirenoveringsplan, der viste, hvor det kunne betale sig at sætte ind.

Samtidig havde vi en dialog med Høje-Taastrup Fjernvarme, som fortalte at det ville koste vores forening 3/4 million årligt fremover i incitamentsafgift, fordi vi ikke køler vores fjernvarmevand godt nok ned. Den ringe afkøling hang sammen med at vores varmevekslere var udtjent, radiatorsystemet forældet og at der var meget utætte rør. Vi kunne således forudse, at problemerne ville vokse. Med pant i ejendommen optog vi et større lån, så den omfattende renovering af varmesystemet kunne komme i gang.

Da proppen var af og vi alligevel var i gang med en større renovering besluttede vi også at få udskiftet vores tagventilatorer, der har siddet siden bebyggelsens start i 1972. Det var alligevel næste punkt i vores energirenoveringsplan. Også her ville være store energibesparelser at hente. SustainSolutions har leveret de energibesparende ventilatorer og smarte styring vi havde brug for og stod for hele entreprisen.

Til gengæld besluttede vi at sige nej tak til SustainSolutions tilbud om at finansiere solceller og ventilation. Vi kunne øge det lån, vi alligevel skulle optage i forbindelse med fjernvarmerenoveringen, frem for at skulle finansiere ved at give SustainSolutions den besparelse som solceller og nyt ventilationsanlæg ville give.

Der er rigtig god økonomi i at være miljørigtig. Investeringen i den nye tagventilation er hjemme allerede efter knap 6 år, hvis man alene kigger på energibesparelsen. Dertil er der en større besparelse på det løbende drift- og vedligehold af ventilatorerne. Det hænger sammen med at tagventilatorerne, der blev etableret på tagene, bruger langt under halvdelen af den strøm, som de gamle ventilatorer fra 1972 gjorde, og så kan de styres meget mere fleksibelt.

På samme måde er solcelleanlægget, der er planlagt etableret til efteråret, tjent hjem på under 7 år i form af markant lavere udgifter til det løbende energiforbrug i aktivitetsblokken. Opsætningen af solcellerne sker efter at taget har fået en tiltrængt renovering.

Beboerne havde lejlighed til i 2016 på et beboermøde at forholde sig til de omfattende og perspektivrige investeringer. Her var der bred opbakning.

Tidligere har bebyggelsen investeret i nyt LED-lys i samtlige opgange. Denne investering er hjemme igen efter 4 år i kraft af et markant lavere energiforbrug.

SustainSolutions, som egentlig var anledning til den omfattende renovering, har været en aktiv bidragyder, idet de har leveret det nye ventilationssystem og det bliver også dem der kommer med solcellerne.

– Gadevang har været en professionel og visionær ejerforening og vi har sammen lavet et projekt med fokus på energibesparelser, drift af ejerforeningen og et sundt indeklima i lejlighederne fortæller salgschef fra SustainSolutions Kasper Kläning. Vi ser frem til at afslutte projektet med et nyt solcelleanlæg, så Gadevang kan producere deres egen grønne strøm.

Disse ventiler er skiftet på alle tagene i Gadevang.