Gode råd om cirkulær økonomi

Ikke færre end 27 konstruktive forslag, har det rådgivende udvalg (advisory board) vedr. Cirkulær Økonomi kommet med til regeringen. Det skete den 7. juni hvor såvel erhvervs– som miljøminister tog imod de gode råd.

Begge roste initiativerne og viste vilje til at det skal en del af regeringens miljø– og erhvervspolitik.

Det samlede katalog kan ses her ( Advisory_Board_for_cirkulaer_oekonomi_Rapport) . Der er ikke nogen tvivl om, at der er tale om en opstramning i forhold til den miljø– og erhvervspolitik, som hidtil har været gældende. F.eks. er der lagt op til at 80% af ressourcerne skal i kredsløb fra 2030. Hidtil har det kun været 60%.

Her følger enkelte overskrifter fra kataloget:

  • Gør cirkulær økonomi til en vækstmotor for regeringens erhvervspolitik.
  • Der skal etableres cirkulære kommuner der får frikommunestatus til i større omfang af for bl.a. indkøb, byggeri, affald, spildevand og udnyttelse af overskudskapacitet.
  • Cirkulær økonomi skal være en del af uddannelsessystemet
  • Forebyg madspild

Styrk reparation

Særligt interessant for os er hvad udvalget skriver om reparation. Her er meldingen:

Advisory Board anbefaler, at virksomheder i højere grad oplyser forbrugerne om produkters forventede levetid og tilgængeligheden af reservedele inden for udvalgte produktområder. Desuden bør anvendelsen af brugtm­­omsreglerne fremmes, og administrationen af ordningen forenkles. Bedre infor­mation vil øge markedet for produkter med lang levetid og muligheden for reparation, ligesom en bedre anvendelse og administration af brugtmomsreglerne vil fremme genbrug, genfremstilling og reparationer mv.