Nu er der nedgravede containere i Pælestykkerne AKB

Nu er der tre steder inden for kommunegrænsen man har fået erfaringer med nedgravede containere. Taastrupgård, der har næsten 1 års erfaringer, Springcentret ved Nærheden i Hedehusene og senest har de også i Pælestykkerne AKB kunnet indvie deres nedgravede
containere.

Forud er gået en grundig proces hvor afdelingsbestyrelse har vurderet de forskellige muligheder og kigget på økonomien. Dette er sket i samråd med Yvonne Nielsen fra kommunens driftby.

Så har der været holdt beboermøde, hvor det hele er blevet drøftet igennem og vedtaget.

Der har været holdt arrangement såvel da gravearbejder startede som da systemet i starten af juni kunne indvies. Begge har været godt besøgt – og med kaffe og kage.

Beboerne har taget pænt imod de nye beholdere, der har afløst et system, der var en række praktiske problemer med. Eneste indvending kom fra en beboer, der hentydede til den lidt længere afstand der nu vil være til affaldsbeholderen: ”Bevilger I mig et løbehjul?”,

Hvordan økonomien bliver afhænger af en eneste ting, nemlig hvor tit det vil blive nødvendigt at få afhentet beholderen med restaffald.

Jo bedre beboerne bliver til at sortere pap, plast, metal, glas og papir fra jo sjældnere skal restaffaldet hentes – og jo billigere bliver det.

Afdelingsbestyrelsen er fortrøstningsfuld og tror på at den grundige informationsindsats og skiltning vil gøre en forskel, så ordningen ikke bliver dyrere end det hidtidige system.

Om det ligefrem bliver billigere kan man kun håbe på. Det vil fremtiden vise.

 Ønsker man at vide mere om bestyrelsens overvejelser vedr. valg af system, afstand fra bolig, økonomi o.l. kan man kontakte formanden Bent Høeg Hansen tlf. 30320436

Nedenfor billeder fra en våd indvielsesdag: