Vælgermøde om miljø, natur og mobilitet

Mandag den 30. oktober kl. 19-21 er der vælgermøde i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71 arrangeret af Dansk Cyklistforbund Vestegnen, Danmarks Naturfredningsforening og Miljø- og EnergiCentret.

Det bliver et møde med repræsentanter fra syv partier: Konservative (Michael Ziegler), Socialdemokratiet (Peter Faarbæk), DF (Lars Prier), Alternativet (Ken Patrick Petersson), Lokallisten (Kjeld Espersen), Liberal Alliance (Nikolaj Vester Nielsen) og Ole Helding (SF). Senest har også formanden for Plan og miljøudvalget Flemmeing Andersen (V) meldt sin deltagelse. 

Inden mødet har de tre arrangører mødtes og fundet spørgsmål som de ønsker at politikerne forbereder sig på at svare på. Det er:

Hvad er natur for dig?

Er du indstillet på at arbejde for mere natur og skov i Høje-Taastrup?

Tør du stille krav til borgerne om at vi skal sortere mere affald såvel privat som i det offentlige rum?

Er du indstillet på at kommunens indkøbspolitik i større grad vægter hensyn til miljø – herunder genbrug?

Er du indstillet på at træffe ekstraordinære foranstaltninger der fremmer anden transport end biltransport omkring det kommende Taastrup C – herunder det nye rådhus?

Er du indstillet på at lave en cykelpolitik og fremme børns cykling herunder til og fra skole?

Der vil blive mulighed for at deltagerne vil kunne stille uddybende spørgsmål.

Deltagelse er gratis. Der er åbent for alle.

Hakkemosens fremtid kunne tænkes at blive et emne på vælgermødet (Foto: HTK.dk)