Reerslev Skole fik et valnøddetræ

22 børn var mødt frem den 24. januar på Reerslev skole da skolen skulle have udvidet deres frugttræsamling med et valnøddetræ sponsoreret fra Grønt Guld puljen i DN.  Ikke bare var elever og deres lærere (Anette Millandt og Lise Westphall) mødt op – nej de havde allieret sig med kommunens gartner i området Ulrik Skov-Jensen. Da det er ham der har ansvaret for det grønne område var det oplagt at han kunne udpege hvor træet ville passe bedst ind – og så i øvrigt være ham der sørgede for at grave et passende hul.

– Det se ikke tilfældigt at det er 0. klasse der er med ved træplantningen fastslog Lars Vesterdal, leder af klub og SFO. Det er jo dem der længst kan følge med i træets udvikling idet de går på skolen til og med 6. klasse.

Det er den lokale Naturplanteskole ved Aiah Noack, der leverer træerne som DN har bevilget.