Valnødder til skolebørnene

Så er der udsigt til valnøddehøst allerede fra næste sæson på såvel Reerslev som på Fløng Skole. Begge skoler fik i den forløbne uge et valnøddetræ fra Danmarks Naturfredningsforenings (DN) grønne guld pulje, leveret fra den lokale Naturplanteskole.

På Reerslev skole var det 0. klasse der – sammen med deres lærere-  tog imod træerne. Her fik de hjælp fra den stedlige gartner, som gravede ud præcis hvor træet skulle stå.

Anderledes på Fløng Skole. Her måtte elever fra 8.a selv i gang med spaden, men også her er der udsigt til at træet får nyt jord under rødderne.

Nu afventer man bare at træet vokser sig stort og at der bliver mulighed for at høste løs af de gode nødder.

Børn og skoler er prioriteret højt i DNs grønne guld kampagne, der har fokus på at pensionister skal arbejde sammen med den kommende generation omkring plantning af nye træer.

Det er stadig muligt for skoler og andre med interesse for frugttræer at komme i betragtning til frugttræer. Man skal skrive til kai@mec-ht.dk.