Test en Elcykel ændrede på vanerne

2/3-dele af de der deltog i ”Test En Elcykel”-projektet som Høje-Taastrup kommune var en del af sammen med en række andre kommuner, cykler stadig et år efter projektets afslutning. Helt præcist har 64% svaret ja til den fortsatte cykeltur ud af de 75 der har svaret. 37% svarer at de cykler mindst tre gange om ugen.

51% har efter forsøget købt en ny cykel – enten almindelig eller med el. Dette er bedre end den gennemsnitlige ”test en elcykel deltager” hvor det ‘kun’ er 28% der har købt en ny cykel efter forsøget.

I alt har 149 bilpendlere, der er bosat i Høje-Taastrup kommune, hoppet på elcyklen og har deltaget i forsøget. De lokale deltagernes gennemsnitlige tur til arbejde er 12km lang.
Deltagerne har tilsammen under testen sparet 13,6 ton Co2, eller 91,5 kilo per person.

Disse oplysninger kan læses i den rapport som er lavet af Projektorganisationen Gate 21, der har stået for det samlede projekt.

Den tidligere og den nuværende leder af Miljø- og EnergiCentret, Knud Anker Iversen og Tina Faber, der begge har været tovholder på projektet, giver udtryk for stor tilfredshed med resultatet. ”Cyklen – med eller uden el – er et rigtig godt alternativ når vi skal have lokket folk til at spare på bilen”.

En af test-deltagerne var den nyudnævnte Plan og Miljøformand Peter Faarbæk. Cykler han mod stadig til og fra arbejdet?