Oslo – ingen biler i bycentrum, men hvad så..?

Oslo er i gang med at slå en verdensrekord. Rekord i størst mulig bycentrum uden biler. Nærmere bestemt 1.9 km2 hvor biler er forment adgang. Det har det byrådsflertal, der blev valgt i 2015 besluttet og de er i gang. Ambitionen er at det billøse centrum skal være ført ud i livet inden udgangen af 2019.

Inden udelukkelsen af bilerne blev sat i værk blev en række initiativer besluttet sat i værk. Trængselsringen, hvor man betaler for at komme ind har begrænset biltrafikken med ½ mio biler årligt. Derudover etablering af en ny tunnel til det centrale metrosystem, sporvogne indsættes i stedet for busser på de mest trafikerede strækninger og så er man i gang med at nyanlægge mindst 60 kilometer cykelstier.

Forud for denne beslutning er gået en lang række overvejelser og debatter. Bymidten skal ikke bare tømmes for bilerne og deres udstødning. Det er ikke et mål i sig selv. Bymidten skal være et spændende og attraktivt sted for forretningsliv, beboere og besøgende. Derfor er man gået væk fra at tale om bilfri by til at tale om byliv som politisk mål.

Det er en stor udfordring er at skabe et sammenhængende byliv uden bilen. En opgave, der kan opleves større end at skulle holde bilerne ude. Projektet har tre hovedområder:

– at skabe byliv og begejstring og inddrage en sammenblanding af kultur, industri, frivillighed, tolerance og mangfoldighed.

– at finde pragmatiske og virkningsfulde løsninger på komplekse logistiske problemstillinger.

– at skabe en identitet, hvor der er fokus på at udvikle innovative og æstetisk mødesteder i byrummet.

Det er desuden vigtigt at udfordre silotankegangen og arbejde på tværs af forvaltningsgrene, at skabe dialog med forskellige interessenter, foretage en faktaindsamling og sørge for god kommunikation.

Der vil ikke være lukket helt af for trafik idet handicappede, ambulancer, brandvæsen, politi og butikkernes varelevering skal kunne fungere.

Processen er delt i etaper. Om det siger kommunikationschefen i Bilfritt byliv, Bjørnar Sølvik-Jensen . ”Vi har lært at når vi lukker en gade for biltrafik, må vi fylde den med noget andet. Vi må fylde den med liv, og vi må gøre det straks. Vi må ikke lade en gade ligge øde. Vi bør også give stor frihed for menigmands kreative bidrag.

Det mest spændende er alt det der nu skal ske, hvor det ikke er bilerne, der tager pladsen. Kommunen lejer gadeareal ud til de næringsdrivende, så de kan bruge en større del til f.eks. vareudstilling og udeservering, Så er der de mange parkeringspladser, der nu blive ledige. En af dem er omdannet til danseplads. ”Generation Games” arrangerer leg og spil på tværs af generationerne på en af gaderne. I flere af gaderne finder beboerne sammen om at ”tage gaden tilbage”.

Det har dog ikke skortet på skepsis og modstand inden man i sommeren 2017 satte processen med bilfri bymidte i gang. Ikke mindst har de handlende været bekymret for om ikke de manglende biler ville betyde en omsætningsnedgang og butikslukning.

— Vi oplever at meget af kritikken har forstummet, siger Hanna Marcussen fra projektet. Nu sker det vi får kritik for det modsatte, at vi ikke går hurtigt nok frem. Butikkerne er begyndt at indse at en bilfri bymidte i sig selv kan være en turistmæssig attraktion.

De forretningsdrivende har taget projektet til sig, men er langt fra tilfredse: Formanden for handelsstanden Jon Henriksen siger:

– Vi er stadig optaget af fremdriften i projektet, sikkerheden for at byen ”tikker og går”: Skiltning, lys, stabile køremønstre, forudsigelige planer i forhold til varelevering og klare aftaler om gadeleje.

Der er dog tale om uklarheder, som alle parter er enige om at ville finde løsning på.

Det kan faktisk lade sig gøre at have et godt byliv uden biler og de bivirkninger de afstedfører. Det er i hvert fald hvad Oslo forsøger at bevise. Tiden vil vise om de har ret.

Uanset hvad så følges initiativet med stor interesse fra mange andre storbyer der jo også kæmper med bi-effekterne af mange biler.