Ghettoindsats uden ”ghettoplan”

Uden brug af statslige midler og uden brug af ny lovgivning arbejder de seriøst – og med gode resultater – for at håndtere flere af de elementer, der er i regeringens ghettoudspil. De begrænser kriminaliteten blandt unge fra udsatte byområder, de styrker integrationen og får de unge i arbejde og i uddannelse.

Vi taler om Fritidsakademiet (FRAK), der holder til på Nørrebro i København. Et helt centralt element er Fritidsakademiets samarbejde med en række socialt bevidste virksomheder, der er indstillet på at lade de unge få et fritidsjob og således tjene egne penge og sikre meningsfuld indhold i tilværelsen.

Fritidsjob er en rigtig god indgang til at komme videre i det danske samfund. En undersøgelse gennemført af Foreningen Nydansker fra 2013 viser, at 84 pct. af de unge, som har haft et fast fritidsjob i minimum et år er i beskæftigelse som 23 årige. Til sammenligning kan siges, at det samme kun gælder for 54 pct. af de 23-årige som ikke har haft et fritidsjob.

Fritidsakademiet, der støttes med midler fra private fonde, har et samarbejde med Københavns Kommune.

De har ifølge administrations- og udviklingslederen Lucas Nielsen stærke ambitioner for at alle vore unge fra udsatte boligområder bliver arbejdsmarkedsparate.

– Det skal ske Igennem løsning af konkrete arbejdsopgaver i samarbejde med andre unge, og under ledelse af vores gruppeledere der sikrer at de unge bliver trygge ved at arbejde. Vi evaluerer løbende, hvad unge får ud af at være i FRAK. På baggrund af eksterne evalueringsrapporter kan vi se, at de unge mødes med positive forventninger og dygtiggør sig. Faktisk bliver flere af dem overraskede over at arbejde kan være sjovt og meningsfuldt. De vokser når de konstaterer, at de kan meget mere end de umiddelbart troede. De lærer at samarbejde og lærer at tale med “fremmede” mennesker uden for deres sædvanlige miljø.

Helt i overensstemmelse med ghettoplanen kommer de – via fritidsjobbene – væk fra gaden og undgår at komme ind i kriminelle miljøer, der frister med ”hurtige” penge og anerkendelse. De får i det hele taget et andet forhold til penge de selv tjener og bliver f.eks. bedre til at administrere deres økonomi.

Det er ikke kun evaluatorerne og medarbejderne, der er begejstret. F.eks. siger Wahid på 18 år:  ”FRAK  er det fedeste du kommer til at lave i dine teenageår. Du får nye venner og tjener en masse penge. Det hjælper dig rigtig meget når du bagefter skal have et arbejde.”

Fritidsakademiet har eksisteret siden 2013, men er ikke de eneste der har positive erfaringer med at hjælpe unge fra udsatte boligområder videre i livet med hjælp fra fritidsjob og den værdighed det giver.

I en lang række boligområder – eksempelvis de tre udsatte boligområder i Høje-Taastrup, Taastrupgaard, Gadehavegaard og Charlotteager – gør de også brug af fritidsjobs. Også her er der positive erfaringer og en konsekvent nedgang i kriminalitet og stigning i uddannelsesparate unge.

Solstrålehistorie som det kan være nyttigt at have øje for, når indsatsen mod parallelsamfund og ghettoproblemer skal føres ud i livet.

De unge hjælper f.eks. i forbindelse med festivaller og større arrangementer.