Christina styrer cyklisterne

Der er godt nok flest mænd i den nyvalgte bestyrelse i Cyklistforbundet Vestegnen, men det er en kvinde, Christina Saadbye, der er formand og med hård og kærlig hånd styrer foretagenet.

Det er realiteterne efter at cyklistafdelingen, der dækker kommunerne Ishøj, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk og Høje-Taastrup fornyelig holdt en velbesøgt generalforsamling.

Formanden kom i sin beretning ind på de ganske mange emner som den lokale afdeling har arbejdet med. Cyklistforbunds-afdelingen har et særligt fokus på at de forskellige kommuners trafikpolitik tager behørigt hensyn til de cyklende trafikanter, men samtidig er de også opmærksom på at den opvoksende generation skal blive fortrolige og glade for det to-hjulede transportmiddel. Derudover står afdelingen for at arrangere cykelture for vestegnsborgere der gerne vil nyde naturen i oplandet.

Formanden kom også ind på foreningens fremtidige planer, som bl.a. vil have et særligt fokus på at give børnefamilier en god oplevelse af cyklen.

Efter generalforsamlingen fortalte Peter Møller fra Ishøj levende og inspirerende om hvordan han og hans ven Erik gennemførte en cykeltur på tværs af USA. En tur der havde et særligt fokus på forebyggelse af kræft.

Bestyrelsen i Cyklistforbundet Vestegnen består af Mogens Eliasen (Supl. – Vallensbæk), Knud Anker Iversen (supl. – Taastrup), Arne Jacobsen (Ishøj), Finn Gustavsson (Albertslund), Richard Betts (Nyvalgt – Høje-Taastrup). Foran ses Mogens Sørensen (Vallensbæk) og Christina Saadbye (formand). (Foto: privat)