MECs generalforsamling 2018

Første generalforsamling med den nye leder.

Miljø- og EnergiCentret holdt i starten af april sin første generalforsamling siden foreningen i november sidste år stiftede daglig leder idet Knud Anker Iversen efter 24 år stoppede. Det var således Tina Fabers debut.

Hun og det øvrige personale stod til stor ros i formand Mads Peter Schreibers beretning for det forgangne år. Et år der, som tidligere, har været præget af stor travlhed med mange forskellige typer opgaver som f.eks. Grøn Salon, kompostvejledning, trafiksikkerhedsindsats, veganeraftner, ren by og så ikke mindst den stadig meget omfattende reparation af primært elektronik og den meget benyttede pakkeshop. Ikke mindst disse aktiviteter er baseret på hjælp fra en bred kreds af frivillige. Også de blev der anledning til at rose.

Miljø- og EnergiCentret er kommet ud af året med et lille overskud, der skal sikre at foreningen kan konsolidere sig f.eks. i forbindelse med at Energitjenesten senere på året flytter ind.

Tilfredsheden med foreningen kan også ses på den måde at alle såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, der var på valg, blev genvalgt.

Her ses den samlede bestyrelse samt den daglige ledelse på MEC, ved Tina Faber og regnsskabsansvarlig Heidi Ammitzbøll.

Referat fra MECs generalforsamling 2018