Kompostnyt 2 – SEPT. 2018

Hermed årets anden Kompostnyt med lidt af hvert.  

Rotter – her og der

Biavler 2019

Pas godt på kaffegrumsen

Stort kompost 

Naturplanteskolen – et aktivt og inspirerende sted

Pometets æblenøgle

Grennessminde – åbent hele året

Vi skal undgå metangas fra komposten

 Kalk i haven

Kompostorm og regnorm – er det ikke det samme?

Giftfri have

Komposten ud – hvornår ?

Æblemost er bedre end rådne æbler

Foderliste til komposten

Reservedele til komposten

Natur- og haverelaterede lokale foreninger

Hyppigst forekommende spørgsmål

Bruges komposten ikke mere ?

 

Rotter – her og der

Kommunen har for tiden et særligt fokus på rotter som er et stigende problem. Et af de steder som kampagnen retter sig mod er høns og kompost, hvor det er klogt at tage sine forebyggende forholdsregler.

Se her tre små film om hvordan rotter i hus og have forebygges og hvad man gør hvis der alligevel viser sig rotter. Det er også her man anmelder hvis man har rotter.

Biavler 2019

Bilauget i Høje-Taastrup og omegn tilbyder hvert år op til 8 mennesker mulighed for at få et kursus i biavlens svære, men interessante kunst. Kurset foregår i Bigården, der ligger på Øtoftegårdsvej 12-14 (Bag Rådhuset).

Kurset følger årets gang i bistadet og starter i slutningen af marts. Det er dog allerede nu klogt at sikre sig en af de ledige pladser og deltage i foreningens honingsmagearrangement i november og kursus i propolis til januar. Læs mere på www.bilaug.dk.

Pas godt på kaffegrumsen

Her er fem måder man kan nyttiggøre kaffegrums:

  1. Kaffegrums er genialt som del af kompostbunken, fordi det sørger for, at forrådnelsen sker hurtigere, og din kompost bliver bedre. Men lad ikke andelen af kaffegrums i komposten være højere end 25 procent, for så kan syren i kaffen blive et problem.
  2. Kaffegrums indeholder kvælstof, som gavner planter. Strø grumset rundt om dine haveplanter, inden du vander eller lige inden regnen. Dermed siver de effektive stoffer hurtigere ned i jorden.
  3. Bland grumset med træflis eller savsmuld og lav dermed din egen muld. Blandingen holder på fugt.
  4. Lav tør gødning/muld ved at tørre kaffegrumset på aviser og opbevare det i en pose. Den tørrede gødning kan bruges efter tre uger.
  5. Nogle haveeksperter mener, at duften af kaffe holder insekter og andre skadedyr som dræbersneglen væk fra planter. Strø grumset rundt om planterne, og se om det virker – det vil altid gavne uanset hvad. Kaffe er også kendt for at holde svamp væk fra planter.

Kilde: Idenyt

Stort kompost

Den kompostbeholder vi har fået skal bruges til at kompostere husholdningsaffaldet. Det er hovedkilden, men selvfølgelig fint at supplere kartoffelskrællerne og salatbladene med organisk materiale fra haven.

I reglen er der dog mere organisk affald i haven end plast-kompostbeholderen kan rumme. Her er der så en række måder, hvor man kan få styr på ukrudt, visne blade, hækafklip m.v. En af de nemmeste måder er at benytte udtjente paller. Her følger en lille inspirationsartikel om det. Læs mere her

Naturplanteskolen – et aktivt og inspirerende sted

Naturplanteskolen, der ligger på Stærkendevej 177 ved Reerslev, har i vinterhalvåret åbent hver weekend kl. 11-16.

Derudover holder de forskellige kurser. F.eks. den 21. oktober hvor der er en workshop om flerårige grøntsager. Man kan læse mere på www.naturplanteskolen.dk.

Pometets æblenøgle

Pometet, der ligger på Agrovej 4 og har nordens største samling af frugttræer, har lavet en æblenøgle som man kan gøre brug af hvis man søger en æblesort med helt særlige egenskaber, eller søger du navnet på dit æbletræ i haven?

Pometets æblenøgle kan hjælpe os til at finde sortsnavnet. Det kræver blot, at man plukker 5-10 æbler fra træet og svarer på nøglens spørgsmål. Følg linket her .

Nøglen giver dig også masser af information om ca. 330 æblesorter fra Pometets samling.

Der er desværre heller ikke i år åbent hus på Pometet, men man kan løbende blive informeret om åbne aktiviteter på stedet. Det kan man gøre her.

Grennessminde – åbent hele året

Det økologiske Gartneri på Snubbekorsvej 16-18 har åbent hele året og kan besøges i følgende åbningstid: Tirsdag – Søndag  1100 – 1700 (Inklusiv helligdage)
Mandag – Lukket.

Man kan læse mere på www.gminde.dk.

Vi skal undgå metangas fra komposten

Det er bedre at kompostere sit køkkenaffald end det er at brænde det. Ja, men det er det kun hvis vi passer på at komposten ikke står og forrådner, for så danner den metangas eller lattergas. Methan (CH4) og lattergas (N20) dannes af bakterier, der lever af organisk materiale, hvor der er mangel på ilt f.eks. i kompost, som er meget våd og sur. De er begge meget aggressive drivhusgasser; methan således 25 gange, og lattergas 298 gange kraftigere end CO2.

Hvordan undgår vi det?

Det gør vi ved at sikre at komposten ikke synker sammen og bliver meget våd. Det skal altså have luft. Det sikres bedst ved at blande det massive køkkenaffald med mere løse ting fra haven såsom kviste, grene og blade.

Det er også en god ide at bruge beluftningsstof eller en greb og så lufte komposten en gang imellem.

Kalk i haven

Når man omstikker komposten, kan man med fordel tilsætte 1 håndfuld kalk og 2 håndfulde organisk gødning. Det fremmer – ligesom kompostorme – nedbrydningen af komposten.

Kalk kan med fordel også bruges i resten af haven (jfr. Havenyt.dk):

”Helt overordnet kan man slå fast, at kalkning kan ske når som helst, der er behov for det. Kalken har samme virkning på jordens surhedsgrad uanset årstid, for her drejer det sig om rent kemiske reaktioner og ikke om temperaturafhængige, biologiske processer.

Når det er sagt, må det også nævnes, at virkningen lader vente på sig, for det tager en del tid, før kalken er opløst og flyttet ned i jorden. Derfor anbefaler man, at kalkning bør ske om vinteren (hvor jorden jo ofte er hvid af andre grunde), gerne i januar eller februar.

Hvad du måske har hørt noget om, er den virkning, som kalkning har på fosfaternes tilgængelighed. Også derfor er der god mening i at kalke et par måneder, før end man vil gøde med fosforholdig gødning.”

Kompostorm og regnorm – er det ikke det samme?

Nej. Kompostorm er, som navnet siger, bedst til at trives i en kompostbeholder, hvor de meget hurtigt opformerer sig, og de omsætter dermed hurtigt store mængder kompost. De er rødlige og mindre end de almindelige regnorme.

Regnorme lever derimod nede i jorden og er en vigtig del af det, man kalder den levende jord. De deltager i omsætningen af dødt plantemateriale og lufter jorden med sine mange og for stor regnorms vedkommende også dybe gangsystemer. Regnormene formerer sig ikke så hurtigt, men jo mere dødt plantemateriale (mad til regnormene), du tilfører, jo flere regnorme får du. Og dermed også en meget bedre jord.

Giftfri have

Danmarks Naturfredningsforening og Praktisk Økologi kører en kampagne for at vi ikke skal bruge gift i haven af hensyn til havens og naturens økosystem og for at skåne grundvandet.

Man kan tilmelde sin have som giftfri på www.giftfri-have.dk. Tilmelder man sig hurtigt deltager man i konkurrencen om f.eks. havebøger og haveredskaber.

Komposten ud – hvornår ?

Når man udbringer kompost om efteråret, er der stor risiko for, at næringsstofferne udvaskes af regnen i løbet af vinteren. Helt omsat kompost bør kun udbringes om foråret, mens kun halvt omsat kompost kan lægges ud som en del af vinterdækket i efteråret.        Se også her.

Æblemost er bedre end rådne æbler

Det er fortsat muligt at reservere en mostpresse i Miljø- og EnergiCentret. Det koster 75 kr pr. døgn. 200 kr i depositum. man kan reservere den ved at ringe på 43 30 42 00.

Læs mere om mostpresseri og mosteri her

Foderliste til komposten

Fra køkkenet:

– levninger fra maden

– kartoffel– og gulerodsskræller, salatblade

– frugtrester (dog kun begrænsede antal sprøjtede citrusskaller)

– kage– og brødrester (men ikke for store stykker og for meget på en gang)

– teblade– og kaffegrums

– små papirrester fra køkkenruller, papirservietter o.l.

– afskårne blomster og kasserede stueplanter med klump (findel dog klumpen)

– ægge– og nøddeskaller, korkpropper, ispinde o.l.

Frarådes:

Kødaffald, da det kan give anledning til lugtgener.

Fra haven:

Alt vegetabilsk affald fra haven (findel dog grenene)

græsafklip i mindre, opblandede mængder

Frarådes:

Syge planter (da sygdommen kan opformeres i komposten).

Ukrudtsfrø (hvis du alligevel har ukrudtsfrø i komposten, så lad være med at rode rundt. De dør forholdsvis hurtigt, hvis de ikke får lys).

Reservedele til komposten

Fluenet kr. 30

Sold 150 kr (skal bestilles)

Kompostbeholderside med låg kr. 175

Beluftningsstok kr. 100

Kompostlåg     kr. 50

Skydelåg i siden kr. 60

Spand til organisk affald          kr. 50

Ikke kompost det hele

Mosegrisefælde (depositum 100) kr. 0

Fuglekasser  (mejser og stære) kr. 75

Foderbrætter med fod kr. 250

Foderbrætter uden fod kr. 150

Haveaffaldssække  kr. 5/stk.

Ekstra affaldssække kr. 25

Natur- og haverelaterede lokale foreninger

Danmarks Naturfredningsforening. www.dn.dk. Lokalformand Peter Saadbye tlf. 42 31 10 45

Naturplanteskolen. www.naturplanteskolen.dk. Aiah Noack tlf 23 26 13 88.

Bilauget. www.bilaug.dk. Formand Henrik Ruø Jensen henrik-lis@webspeed.dk

Kogræsserforeninger. Sengeløse naturpleje og kogræsserlaug.  Niels Larsen tlf. 43 99 66 08.              St. Vejle å Kogræsserlaug. Kontakt Ebbe Sørensen 4364 0622. Læs også www.kograes.dk.

Facebook: Mere liv i haven netværk – vestegnen (lukket gruppe – alle haveelskere kan søge om optagelse)

Hyppigst forekommende spørgsmål

Vi får i MEC forskellige spørgsmål der vedrører komposten. Dem har vi lagt på vores hjemmeside sammen med svarene.

Læs her. 

Bruges komposten ikke mere ?

Hvis du har en kompostbeholder som du ikke længere benytter så  er der to muligheder:

1) Bed om hjælp og så kommer komposthjælpen cyklende og søger at hjælpe

2) Kast håndklædet i ringen og opgiv.

Uanset det er det ene eller det andet så kontakt Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller på mail kompost@mec-ht.dk.