MINDRE CO2 OG MINDRE TRÆNGSEL PÅ VEJENE KAN FØLGES AD

Fuld opbakning til regeringen, som vil sætte en stopper for salg af diesel og benzinbiler pr. 2030 begrundet i deres forurening og udslippet af CO2. Hybridbiler, der blander strøm og fossil udfases dog først fra 2035.

Derefter er det slut med nye fossilbiler. Alternativet må – for hovedparten – formodes at blive elbiler.

Tillad mig at komme med lidt malurt midt i glæden. Elbiler er ikke den store forkromede løsning når vi taler om at begrænse transportbranchens store bidrag til klimabelastningen. Skal det for alvor batte noget, så skal vi have den kollektive transport op i et langt højere gear og vi skal have flere mennesker ind i bilerne – uanset drivmiddel. I dag er der – ifølge Transportvaneundersøgelsen – 1.05 person pr. bil, når vi kører til og fra arbejde. Her er tale om en voldsom luksus som vi ikke kan tillade os i det lange løb. Der skal altså sættes bastant mere ind på at lokke os til at finde sammen flere, der skal samme vej. Fra andre lande ved vi at særlige bilbaner reserveret biler med to eller flere passagerer virker. Hvorfor ikke også det i Danmark hvor trængslen på vejene bliver et stadig større problem?

Et andet område hvor trængslen går hånd i hanke med CO2-begrænsningen er road pricing. Hvorfor skal det koste det samme at bruge vejnettet ved indkørslen til København som det koster på halvtomme nordjyske motorveje – nemlig 0 kr. Med road pricing vil vi kunne indføre et system der digitalt aflæser hvor meget vi benytter vejnettet, hvor og hvornår – og så taksere efter det. Jo større benyttelse i spidslast af vejnettet jo dyrere. Udbud og efterspørgsel som vi kender det fra så mange andre steder.

Pengene, der kommer ind for betaling for brug af vejnettet, kunne så passende benyttes til at udbygge anden transport, der vil kunne lette presset på vejnettet yderligere og som sætter et markant mindre CO2-spor – nemlig den kollektive transport.

Netop trængslen på vejene er årsag til at vi må se mere nuanceret på ønsket om flere elbiler. En el-bil fylder præcis lige så meget på vejene – og på p-pladserne – som en benzinbil.

Elbilen kræver også – som benzinbilerne – et stort ressourceforbrug i produktionsfasen. Det er altså heller ikke fordi elbilens ressourceforbrug er mindre belastende for klima og miljø. Det foregår bare i et andet land.

Elbilen er kun bedre når vi taler om driften, hvor vi må formode at stadig mere strøm laves af vedvarende energi ,og hvor vi må glæde os over at dens motor er mere effektiv end benzinbilens.

Elbilen bliver en tand mere interessant, når vi har fået rullet de selvkørende biler ud og behovet for at eje en bil således begrænses. Selvkørende biler bliver en slags taxa man kan bestille forlods til transport fra A til B. Men heller ikke selvkørende elbiler løser trængselsproblemet. Der kommer – i hvert fald for en periode – endnu mere pres på vejnettet.

Presset på vejnettet kan også øges hvis ikke lovgiverne passer godt på. Til og med 2029 kan man altså stadig købe en benzinbil, som så året efter kan suppleres med en elbil. Skal der ikke ske en ”hamstring” bliver lovgiverne nød til at tilbagerulle de afgiftslettelser, der i flere omgange har kommet de fossildrevne biler til gavn, og langsomt, men sikkert – bl.a. med road pricing – styre mod at anden transport bliver mere og mere attraktivt.

En trafikomlægning i en klimamæssig mere bæredygtig retning vil – for den enkelte – være nemmere at sluge hvis den går hånd i hanke med at trængslen på vejnettet lettes.

Elbil – kun en lille del af fremtidens transportløsning.

Bragt i Sjællandske medier 16. oktober 2018

 

 

1 thought on “MINDRE CO2 OG MINDRE TRÆNGSEL PÅ VEJENE KAN FØLGES AD

Der er lukket for kommentarer.