Kommentar: Egoismen gør nytte

Vi lever i egoismens tidsalder. Her er det mest naturlige at man passer sig selv, konkurrerer med andre og dybest set er ligeglad med andre mennesker. Vi skal hver især sikre os max. oplevelser og velstand, og lykkes det ikke så er det vores egen skyld. Egoisme-trenden er så omfattende at den er ved at tage livet af os – klimakatastrofe, fattigdomsflygtninge, finansspekulation og svindel, undergravning af de skattefinansierede goder, rekordomfang i stressrelaterede sygdomme og stigende ulighed. Egoisme er ”det politisk korrekte” – og det er såre godt at det for alvor nu bliver synligt. Hvorfor er det godt?

Egoisme har altid været her – blot mere kamufleret. Hidtil har vi lagt fernis henover ”mig-selv-først” og hyklet. Det var ikke ”politisk korrekt” bare at sige og gøre ”mig selv først”. Nu er hykleriet ved at være slut og det gemte monster kigger mere og mere frem. Først her hvor det for alvor er tydeligt – og hvor vi kan mærke konsekvenserne af ego-monsteret – øges væmmelsen. Vi bryder os ikke om at se konsekvenserne af det ego-monster vi i større eller mindre grad har i os. Trump er spejlet der holdes op for os. Sådan ser ego-monstret ud, når det for alvor folder sig ud og demonstrerer sit væsen. Tak for det Trump. Så kan vi lære det.

Egoismens tidsalder er ved at toppe. Vi kan i stigende grad selv se, at skal vi overleve og have et godt liv så er vi nød til at være generøse over for andre og mådeholdne over for os selv  – af hensyn til os selv. Vi længes efter nuancer, overblik, helhed, ligevægt og større kærlighedsudtryk.

Vi bliver i stigende grad nød til at indskrænke vores personlige frihed sådan som vi med stor succes har gjort det med cigaretterne. Her var det den enkeltes sundhed, der var drivkraften. Nu er det den enkeltes livskvalitet og overlevelse der er i spil, og det kræver langt mere bastante frihedsindgreb end at vi må gå udenfor, hvis vi vil ryge. Vi må dramatisk overveje vores kødforbrug, vores transportvaner, vores ferievaner – i det hele taget overveje og omdefinere hvad livskvalitet er for os. Og vi må selv vælge politikere, der lover os at ville sætte rammerne for os, som de har gjort med rygeriet.

Skal vi overleve egoismens tidsalder, skal det ikke bare være i Danmark og andre rige lande. Det skal være hele kloden. Her er vi i den heldige situation at egoismen er i gang med at gøre fodarbejdet for os. Nemlig den egennytte, der driver globale tech-mastodonter som Facebook, Twitter, Google og Amazon. I deres bestræbelser på at få hele verden som kunde søger de at afdække vores behov og imødekomme dem – altså der hvor der kan tjenes penge. Det er dog ikke givet at vores behov om 10 år vil være at skulle købe nye og flere ting. Måske er vores behov i øget omfang at hjælpe hinanden og formidle erfaringer? Til det formål kan det vidtforgrenede digitale netværk bruges. Men var der ikke egennytte som drivkraft, var der ikke noget globalt netværk.

Tingene sker ikke af sig selv. Der er brug for at vi er flere og flere der tager egoismens tidsalder alvorligt og i vores hverdag søger at imødekomme det tomrum, der opstår når egoismen topper og der skal sættes andet i stedet.

Inspiration: Steen Landsy, Nyt Aspekt januar 2019  

Bragt i Sjællandske Medier 16.2. 2019