STOR ANERKENDELSE AF REN BY INITIATIVET

Der var mange rosende ord fra Danske Banks filialdirektør Carsten Rose, da han tirsdag var forbi Miljø- og EnergiCentret med en mobile pay check på 5000,- øremærket stedets Ren By-initiativ. 10 af de aktive indsamlere var mødt frem for at modtage pengene, der over de næste tre år bruges til at påskønne de frivilliges indsats. De kunne fortælle om den alt for lemfældige omgang med naturen som de gang og gang møder – eksempelvis de steder hvor bilister sætter farten ned og hvor de så lige tømmer askebægeret eller chip-posen.

Ren By-initiativet, der har været på banen siden 2005, er sat i verden for at skærpe opmærksomheden omkring den alt for lemfældige omgang med naturen som alt for mange mennesker har. Såvel deltagere som Rose gav udtryk for et ”måske naivt” håb om at den opvoksende generations øgede miljøbevidsthed kan smitte af så stadig færre smider skidt i naturen.

Inden uddelingen havde centerchef Tina Faber budt velkommen og takket deltagerne for indsatsen og Carsten Rose for opbakningen. Hun benyttede lejligheden til at afkræfte rygterne om MECs lukning. Vi er her stadig og kæmper videre og satser på at komme igennem 2019, hvor vi så håber på, at byrådet kommer på bedre tanker, så stedet kan få den basisbevilling, der er afgørende for stedets overlevelse.