MIDT I EN DISRUPTIONSTID

Vi lever i en opbrudstid – eller som regeringen siger – i en tid med ”disruption”. Derfor nedsatte de for et par år siden et disruption-råd, der skulle komme med bud på, hvad vi skal gøre for at håndtere al den forstyrrelse og opbrud som vores tid byder på. Ikke mindst når vi ser på hvad det er vi vil byde den opvoksende generation. Der er to veje at gå og ironisk nok blev begge veje, på hver sin måde, præsenteret da disruptionrådets konklusioner skulle præsenteres med brask og bram i starten af februar på Marienborg.

Udvalget mente at den unge generation skal klædes på til de nye tider ved i endnu større grad af blive fortrolige med den nye teknologi, være innovativ, selv kunne lave robotter og dygtig til at tænke ind i hvordan teknikken kan løse de problemer, der måtte opstå.

Teknik-fokusset fik ikke lov at stå alene. Det sørgede nobelprismodtager i økonomi og ekspert i fremtidens arbejdsmarked, Christopher Pissarides for. Han kom med et indlæg som åbenlyst talte for en anden vej end teknologifokuset:

– Børn og unge skal blive gode til at håndtere et liv hvor robotterne overtager stadig mere af arbejdet og hvor de derfor får brug for at kunne gebærde sig i det liv, der i stigende grad skal leves uden for arbejdspladserne – sammen med hinanden, sagde han bl.a. De fremtidige generationer skal blive bedre til at kunne omgås andre mennesker, hvor udfaldet er uforudsigeligt. Det handler om menneskekundskab, empati og noget så ”gammeldags” som takt og tone. Det handler om bløde værdier som nysgerrighed, kreativitet, evne til at lære nyt hele livet igennem.

Måske en overvejelse værd i en tid, hvor danske børn er i blandt de børn, der allerede i dag bruger mest tid foran skærmen sammenlignet med børn fra andre lande. Danske børn har f.eks. dramatisk lille kontakt til naturen – igen sammenlignet med en række andre lande. Danske børn og unge lider i stigende grad af præstationsangst og vi må se i øjnene at den mentale sundhed – og robusthed – blandt unge falder dramatisk.

Mest illustrativt er måske Silicon Valley, åstedet for ganske mange nye tech-virksomheder. Her uddannes virksomhedsejeres, lederes og iværksætteres børn på kreative Rudolf Steiner-lignende skoler og ikke på skoler, hvor de skal fordybe sig i naturvidenskab, computere og robotteknologi.

Det skal de nok lære, når eller hvis de har brug for det, men det basale er at de kan omgås andre og indgå i kreative fællesskaber, der kan håndtere de spændende udfordringer livet vi byde os.

Arbejdsmarkedseksperten overrumplede deltagerne ved at argumentere for at robotteknologien giver os mulighed for at nedsætte arbejdstiden og nyde tiden i hinandens selskab – og undgå stress. Det kræver dog at kikkerten vendes om og at vi fokuserer på at opdyrke de menneskelige kvaliteter – til brug i arbejdslivet og i omgangen med hinanden.

Bragt i Sjællandske medier den 4. marts 2019