Markant interesse for at holde naturen fri for skrald

– Jeg har – i de år jeg har koordineret affaldsindsamling – aldrig oplevet så stor en interesse for at samle skrald i naturen, siger Knud Anker Iversen, der for Danmarks Naturfredningsforening (DN)  i Høje-Taastrup stod for koordinering af årets affaldsindsamling søndag (31.3.). 128 mennesker har officielt – lokalt – været i gang i forbindelse med DNs landsdækkende affaldsindsamling. Derudover har der været nogle private indsamlinger. Inden søndagens indsamling var rekordmange børn tilmeldt som affaldsindsamlere via deres skole.

Der har da også været noget at komme efter. Ca. 800 kg affald er naturen over de to søndage, hvor der har været affaldsindsamling, blevet lænset for. Som en særlig krølle var der denne gang særligt fokus på cigaretskod. 6079 blev officielt optalt, men flere opgav at tælle, når tallene blev for høje.

– Det har været en både positiv og negativ oplevelse. Negativt er det at opleve at så meget skidt stadig efterlades i naturen, men det har til gengæld været opmuntrende at opleve den stigende interesse for at passe på vores natur, siger Knud Anker Iversen der er nyvalgt formand for DNs lokale afdeling. Især er det dejligt at flere unge og børnefamilier melder sig under fanerne.

Søndagens indsamling følges op den 23. april kl. 17 hvor der vil være Ren By aktion koordineret via Miljø- og EnergiCentret. Ønsker man at deltage her skal man skrive til kai@mec-ht.dk, gerne med et bud på hvor der er meget skrald, der trænger til at blive samlet op.

Alt det indsamlede affald har kommunens vej og parkafdeling efterfølgende sørget for at afhente.

der var skod i massevis ved affaldsindsamlingen den 31. marts.