Få deltagere – god dialog

Kun 40 fandt frem da Danmarks Naturfredningsforening (DN) sammen med ”Nej til Ring 5 – syd” holdt dialogmøde den 25. april i Hedehuset i Hedehusene.

Mødet blev indledt af Kirsten Nymann, der velkvalificeret gennemgik grundene til at ”Nej til Ring – syd” er imod motorvejsbyggeriet. Hun talte for at fremtidens transport vil se helt anderledes ud. Bl.a. henviste hun til Mobility as a Service (MaaS). Derefter indledte folketingskandidaterne Nikolaj Vester (LA) og Kim Christiansen (Alt) debatten ved hver især at begrunde, hvorfor de er henholdsvis for eller imod motorvejsplanerne.

Selv om der – i forhold til andre møder om motorvejen – var et begrænset antal deltagere var debat- og spørgelysten stor.  Der var tale om en række konstruktive indlæg, som primært var rettet mod Nikolaj Vester der – ærligt og ordentligt – forsvarede sit synspunkt om behovet for motorvejsbyggeriet. Han medgav dog også at fremtidens transportløsninger ser anderledes ud. F.eks. gav han udtryk for at også han – som Kim Christiansen – er tilhænger af roadpricing. At man betaler i forhold til hvor meget man gør brug af vejene med prisdifference således at det koster mest at benytte de veje, hvor der er et godt alternativ i den kollektive transport. Det er transportministeren i princippet også, men han afslog dog et forsøg til 10 mio. med roadpricing som Alternativet havde foreslået.

Der var flere indlæg fra borgere, som konstruktivt fremlagde alternativer til øget individuel transport, og i den forbindelse ytrede en undren over at forligspartierne ikke gjorde brug af de 49 forslag til afhjælpning af trængsel.

Der var stor ros til Nikolaj Vester der – efter at 10 andre folketingskandidater havde meldt afbud – fastholdt et synspunkt som der var en begrænset opbakning til.

Debatten fortsætter ved at der stadig i områderne omkring motorvejen holdes møder – og så vil man kunne tage del via Facebook på ”Nej til Ring 5-syd”.

Alle blev opfordret til efterfølgende at tage del når Høje-Taastrup kommune den 29. april holder informationsmøde eller når DN i samarbejde med Miljø- og Energicentret og Cyklistforbundet den 30. april holder vælgermøde om miljø og klima, hvor motorvejsbyggeri også vil blive berørt. (Nedenfor fotos taget af Kjeld Espersen).