Stram Klima-kurs

Der var bred forståelse for en stram klimakurs på vælgermødet, som Danmarks Naturfredningsforening, Cyklistforbundet og Miljø- og EnergiCentret stod for den 30. april. Det var Alternativets lokale kandidat Ken Patrick Pettersson, der introducerede det nye aktuelle begreb, som de øvrige sluttede op omkring.

Ikke færre end 9 partier havde sendt deres lokale repræsentant til vælgermødet, der havde miljø og klima som overskrift. Forud for mødet havde de fået tilsendt fem spørgsmål, som arrangørerne forventede de forholdt sig til. Tre af spørgsmålene havde relation til trafik, og det var da også fremkommeligheden i trafikken, der dominerede debatten, som helt naturligt kom ind på planerne for en Ring 5 motorvej. Et emne, der var markant uenighed om.

Dette afstedførte en debat omkring fremkommelighed, som der ikke var så stor uenighed om. F.eks. var Liberal Alliance enige med venstrefløjen om, at road pricing er en vigtig del af den fremtidige transport – uenigheden vedrørte kun i hvilket omfang man så skal kompensere bilisterne i form af afgiftsnedsættelse. En andet tema der kunne samle bredere handlede om supercykelstier. Her gav flere udtryk for klogskaben i at udnytte det areal, der var reserveret til det femte spor til en cykelsti langs jernbanen. Et projekt, der vil kræve hjælp fra en central cykelpulje. Her var der også enighed på tværs af partierne. Som Merete Scheelsbeck (K) sagde, kan man ikke forvente, at en række kommuner skal klare denne tværgående opgave alene.

Alle gav udtryk for, at klimaet er vigtigt i denne valgkamp, men der var stor forskel på ambitionsniveauet. F.eks. ytrede flere af de blå partier et ønske om mere forskning, mens de røde gav udtryk for, at vi ved nok. Vi skal bare komme i gang. Det var Mads Peter Schreiber fra Miljø- og EnergiCentret der sikrede arrangementets vellykkede afvikling, hvor godt 30 mennesker var mødt frem og tog del i debatten. Alle, der ytrede sig, glædede sig over at debatten foregik i en sober og respektfuld tone.