SKIDTET BLIVER TIL BIOGAS OG GOD GØDNING

Hvad sker der med vores madaffald, når vi har sorteret det fra, sådan som den nye affaldsregulativ siger vi skal?? Det var baggrunden for at en lille delegation på 9 mennesker fra Høje-Taastrup var på besøg hos HCS i Glostrup den 8. maj. Projektchef Jens Kern bød velkommen og introducerede til stedet, hvor de tager imod madaffaldet.

Inden det landet på affaldsanlægget i Glostrup er det blevet omlastet på Vestforbrændings anlæg, hvor det er kommet ind i en 2-kammervogn sammen med restaffaldet. Hos HCS frasorteres plast og bioposer og alt muligt andet uvedkommende. Det er ikke småting vi får ind, siger Jens Kern. F.eks. plastbægre, mælkekarton, kasserede sko, ødelagt værktøj. I alt 8% må de sortere fra hvoraf plastposerne dog udgør den største andel.

Resten indgår så i processen og omdannes til en pulp, der vil have en konsistens på 18% tørstof. Det er ikke kun organisk affald fra husholdningerne der indgår. 20% af pulpen kommer fra forskellige erhvervsvirksomheder. Det er f.eks. mad der er gået over tiden eller gæret vin. Det blandes så fortløbende i så den samlede konsistens kan bevares.

Hver dag kører 4-6 store lastvogne afsted til Hashøj Biogas anlæg (ved Slagelse) med pulp. Her blandes det med gylle fra landbruget og omdannes til biogas og flydende gødning. Biogassen bruges i dag i det lokale fjernvarmeværk, men man arbejder med at sikre at det kan leveres ind i naturgasnettet, og således erstatte et fossilt brændsel.

Bønderne er glade for den flydende gødning. (Det er deres naboer også, idet den ikke stinker som almindelig gylle). De økologiske bønder betaler for gødningen, mens de konventionelle bønder skal have den gratis, idet en prissætning vil gøre at det bedre kan betale sig for dem at købe kunstgødning. Flere bønder har dog givet udtryk for at de gerne vil lægge om til økologi, men her har netop de begrænsede biologiske gødningsleverancer været flaskehalsen.

Jens Kern ser således frem til at flere kommuner leverer det organiske affald, idet det vil have et positivt ”spin-off” således at flere bønder vil kunne lægge om til økologi.

Foreløbig er otte kommuner i Vestforbrændings opland samt Københavns Kommune leverandører, men flere kommer til.

Jens Kern slutter: ”Vi mener vi har et godt produkt, der kan konkurrere med andre. Det er jo en god historie at kunne fortælle at affaldet ender med at erstatte kunstgødning, og være med til at vi får flere økologiske bønder og at vi fortrænger fossil energi. Historien hænger for alvor sammen, når vi kan se skraldebilerne køre på biogas fra det affald de har hentet.”

Jens Kern (i gul) bød velkommen og fortalte engageret om det værk han selv for 3 år siden var med til at etablere.
Sådan ser det ud når der er læsset husholdningsaffald af.
Det er denne forholdsvis begrænsede maskine i baggrunden der laver alt arbejdet.
Sådan ser pulpen ud – en grødet muddermasse.
Her slutter pulpen inden den køres til Hashøj Biogas.