Friske natur- og miljø-ideer er velkomne

Borgere i Høje-Taastrup kommune, der har lyst til og mod på at gøre en god indsats for naturen og miljøet, kan nu få en håndsrækning. Kommunens Agendaråd, der består af en række natur, bolig, erhvervs- og miljøorganisationer har af byrådet fået godkendt en ”Natur og Miljøpulje” på 50.000 kr. Penge der skal  støtte lokale grønne tiltag indenfor natur, trafik, forsyning, affald, forurening m.v.

Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v. kan således søge om tilskud til lokale aktiviteter f.eks. oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag. Der gives ikke tilskud til kommercielle aktiviteter eller til aktiviteter, hvortil der ikke er offentlig adgang.

Der er ikke fastsat et maksimalt støttebeløb pr. ansøgning, men den årlige udgift kan ikke overstige 50.000 kr. Der er heller ikke krav om egenfinansiering i forbindelse med tildeling af støtte.

Det er Agendarådet der tager stilling til, hvorvidt der skal bevilges penge til initiativet. For at søge skal man kort beskrive den ide man har, hvordan man vil omsætte den i praksis og angive et budget for det. Der gives ikke tilskud til kommercielle aktiviteter eller til aktiviteter, hvortil der ikke er offentlig adgang.

Hvis man får bevilling skal man efterfølgende være indstillet på at dokumentere hvad pengene er blevet brugt til og hvordan de indhøstede erfaringer formidles videre til andre.

Agendarådet holder møde fire gange om året, hvor de så vil tage stilling til indsendte ideer. Ønsker man at komme i gang med en ide snarest skal rådet have ansøgningen senest den 10. juni. Ansøgning sendes til Arne Schøller Larsen på arnela@htk.dk. Har man uddybende spørgsmål kan han kontaktes på tlf. 43 59 12 75.

Her et billede fra Biotopia i Albertslund hvor de gør livet nemmere for planter og insekter. Kunne ildsjæle i Høje-Taastrup inspireres her?