Borgerting er en metode mod politikerlede

Vi skal have et andetkammer i Folketinget – Borgertinget. Sådan siger forfatterne bag bogen ”Tæm eliten” Christoph Houmann Ellersgaard og Andreas Møller Mulvad.  I et borgerting skal tilfældigt udvalgte repræsentative borgere indkaldes til opgaven med 100% fokuseret at tænke og tale i løsninger for samfundet. Hele landet skal være repræsenteret, ligelig fordeling af køn og stor spredning i uddannelsesmæssig og kulturel baggrund. Helt fri af økonomiske og organisatoriske interesser. Borgertinget skal udelukkende basere sig

på faktuel, forskningsbaseret indsigt. De skal tage sig god tid til at lytte og drøfte. De skal – i den afgrænsede periode de sidder – være lønnede så de kan fokusere. Efter en grundig drøftelse skal de komme med deres meget velovervejede forslag til løsning. Et borgerting vil – alt andet lige – bidrage som styrkende for demokratiet. Politikerne, der slet ikke har den brede baggrund, vikles nemt ind i et embedsapperat bestående af mennesker med samme akademiske baggrund som dem selv. De vil have godt af at møde det direkte pust fra velovervejede danskere med en bredere baggrund.

Erfaringer fra borgerting i f.eks. Irland viser, at privatpersoner med forskellige sociale udgangspunkter bliver dannet som borgere med blik for det fælles bedste, når de får ansvaret for at diskutere sig frem til løsninger til samfundets bedste. Forslag som man ved skal danne grundlag for efterfølgende politiske beslutninger.

Det var det, der skete da det irske parlament besluttede sig for at en kreds tilfældigt udvalgte borgere skulle tage stilling til abort. Efter en grundig belysning for og imod og afklarende debat endte borgergruppen med at anbefale et ja til abort. Denne indstilling dannede baggrund for at irerne senere – ved en folkeafstemning – massivt sagde ja til fri abort. Et tema der har martret og delt det katolske land i generationer.

Oplagt er det at det første tema som et nyt dansk borgerting skal tage stilling til angår det stadig mere presserende behov for omstilling af vores samfund til et klima- og naturvenligt samfund, der lever op til Parisaftalen fra 2015. Et tema, der har været aktuelt i hvert fald de sidste 30 år, og som der er talt rigtig meget om, men hvor ingen politikere for alvor har turdet tage de dramatiske skridt, der skal til, for at sikre vores samfunds omstilling.

Min påstand er at når mennesker mødes i et lukket rum med en vigtig opgave, der rækker ud over dem selv, så opløftes til samfundsansvarlige borgere. Alle vil gøre sig umage for – uanset baggrund – at søge løsninger til fælles bedste. De vil kunne gøre det med en overbevisningskraft, som vil gøre indtryk på såvel politikere som befolkning.

Der vil være en række usikkerheder ang. et borgerting, da vi her betræder ny jord. Det vigtigste er imidlertid at vores politikere tør tage dette skridt, hvor de får borgernes ”ånde i nakken”, men hvor de også vil vise storsind og vilje til at gøre afstanden kortere til de vælgere, som har en stigende tendens til at ytre lede ved deres gøren og laden.

Bragt i Sjællandske Medier den 7. juni 2019