Naturen i Høje-Taastrup skal nærstuderes

Torsdag den 3. oktober kl. 16.30 – 17.30 er der i Kulturcentret, Poppelalle 12,  informationsmøde om et nyt initiativ som Danmarks Naturfredningsforening (DN) har taget sammen med kommunens driftby. Det handler om at passe på og få indsigt i vores natur i kommunen.

Ved dette møde vil natur- og parkchef Claus Dahl fortælle om projektet og biolog Jan Pedersen fra DN vil fortælle om hvordan DN kan bidrage.

Om initiativet siger formanden Knud Anker Iversen:

Som naturobservant forventes man – i nærheden af hvor man bor – løbende at følge, iagttage og registrere – over tid – hvad der sker på området m.h.t. dyr, insekter og flora. Man vil blive udrustet så man nemmest muligt vil kunne registrere sine iagttagelser. Man forventes at have en basal viden om naturen uden dog at være specialist.

Der vil blive arrangeret møder 1-2 gange årligt, hvor man som naturobservant mødes med andre. Her vil man kunne blive opdateret og kunne udveksle erfaringer.

Arbejdet som naturobservator er ulønnet. Tidsforbruget definerer man selv, men vi har en forventning om at man mindst fire gange – hen over året – besøger det naturområde, som man følger.

De opsamlede registreringer skal sikre at kommunen har et større overblik over naturens diversitet. Efter en periode (skønnet 3 år) gøres observationerne tilgængelig for alle, der har deltaget og andre interesserede.

Ønsker man at deltage skal det ske ved tilmelding via hoeje-taastrup@dn.dk

Park og naturchef Claus Dahl vil indlede mødet