KOMPOSTNYT – 2- 2019

Læs nærmere om kompost-relaterede temaer her:

Kommunens nye affaldssystem

Det er først fra 1. januar 2021, vi skal i gang med at frasortere det organiske affald til central behandling med henblik på biogas og gødning. Hele næste år vil kompostering stadig være eneste mulighed, vi har for særskilt at behandle køkkenaffaldet på en miljøforsvarlig måde.

Det er dog klart signaleret fra kommunen, at man ikke vil kræve hjemmekomposteringen stoppet. Det vil stadig være helt OK, at man selv behandler sit køkkenaffald i egen have.

MEC står således – også i 2020 – for at hjælpe hjemmekomposteringen på vej. Hvis f.eks. din kompostbeholder trænger til udskiftning eller du har brug for reservedele, står vi stadig klar til at hjælpe.

Arrangementer i naturen

Ren by aktioner: torsdag den 26. september kl. 15 med start fra REMA 1000 i Fløng og kl. 17 med start fra Netto på Gadehavegaardsvej. Onsdag den 16. oktober kl. 15.00 med start fra REMA 1000 i Fløng og kl. 17 med start i Taastrup (mødested p.t. uafklaret). Ønsker man at deltage eller vide mere så skriv til kai@mec-ht.dk

Svampetur ved Kroppedal. Med mødested ved Kroppedal Museum ved Vestskoven den 26. oktober kl. 13-15  tager svampeekspert Poul-Evald Hansen os på opdagelsesrejse i svampenes verden og afdækker hvilke, der kan spises. Husk at tage kniv og kurv med. Arrangeret i samarbejde mellem DN-Albertslund og Høje-Taastrup.

Frugt og bær-weekend

I weekenden den 5.-6. oktober kl. 10-16 er der på Naturplanteskolen, Stærkendevej 177 i Hedehusene frugt- og bærweekend med fokus dels på skovhaver, hvor frugt og bær indgår, dels på sorter, dyrkning og smag på æbler og alle mulige andre slags frugt og bær. Læs mere på www.naturplanteskolen.dk .

Naturobservant

Ønsker du at følge mere aktivt med i – observere – hvad der sker på et nærmere defineret område i Høje-Taastrup, så var det måske en ide, at deltage i et initiativ som Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Høje-Taastrup kommune gennemfører i fællesskab. ”Kortlægning af dyre og planteliv i Høje-Taastrup”. Der er informationsmøde onsdag den 3. oktober kl. 16.30-17.30 hvor kommunens Natur og Parkchef, Claus Dahl og Jan Pedersen, naturekspert fra DN deltager. Ønsker du at deltage i mødet eller at vide mere så skriv til hoeje-taastrup@dn.dk.

Vi skal undgå metangas fra komposten

Det er bedre at kompostere sit køkkenaffald, end det er at brænde det. Ja, men det er det kun, hvis vi passer på at komposten ikke står og forrådner, for så danner den metangas eller lattergas. Methan (CH4) og lattergas (N20) dannes af bakterier, der lever af organisk materiale, hvor der er mangel på ilt f.eks. i kompost, som er meget våd og sur. De er begge meget aggressive drivhusgasser; methan således 25 gange, og lattergas 298 gange kraftigere end CO2. 

Hvordan undgår vi det?

Det gør vi ved at sikre at, komposten ikke synker sammen og bliver meget våd. Det skal altså have luft. Det sikres bedst ved at blande det massive køkkenaffald med mere løse ting fra haven såsom kviste, grene og blade.

Det er også en god ide at bruge en beluftningsstok eller en greb og lufte komposten en gang imellem.

Æblemost er bedre end rådne æbler

Det er fortsat muligt at reservere en mostpresse i Miljø- og EnergiCentret. Det koster 75 kr pr. døgn. 200 kr i depositum. Man kan reservere den ved at ringe på 43 30 42 00. 

Læs mere om mostpresseri og mosteri her http://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/hoest_og_opbevaring/425.html

Giftfri have

Danmarks Naturfredningsforening og Praktisk Økologi kører en kampagne for at vi ikke skal bruge gift i haven af hensyn til havens og naturens økosystem og for at skåne grundvandet.

Man kan tilmelde sin have som giftfri på www.giftfri-have.dk. Tilmelder man sig hurtigt deltager man i konkurrencen om f.eks. sneglefælder og havebøger.

Grennessmindes økologiske gartneri 

”Vi ønsker at skabe oplevelser for alle sanser i vores økologiske gartneri: Udover at vi producerer en variation af dejlige planter, har vi også dyr, oplevelsesstier og pluk-selv-drivhuse og -marker.
I vores café og butik sælger vi planter, brød og kage samt kaffe, te og most. Alt sammen er naturligvis økologisk. I caféen kan du også købe blomster- og bålstativer, som Grennessmindes smedefabrik har produceret.” Sådan siger de på Grennessmindes økologiske gartneri der ligger på Snubbekorsvej 16-18. Gartneriet og cafeen har åbent i vinterhalvåret tirsdag – søndag kl. 10-17. Cafeen har dog lukket fra 20 december – medio april 2020. Læs mere her:   https://gminde.dk/det-goer-vi/det-oekologiske-gartneri/

Naturplanteskolen – et aktivt og inspirerende sted

Naturplanteskolen, der ligger på Stærkendevej 177 ved Reerslev, har i vinterhalvåret åbent hver weekend kl. 11-16.

Derudover holder de forskellige kurser. F.eks. den 13. oktober hvor der er kursus om  kompost, regnorme og om jorden evne til at lagre CO2. Man kan læse mere på www.naturplanteskolen.dk.

Står komposten bare og står

Hvis du må konstatere at kompostbeholderen bare står i haven og samler spindelvæv, vil vi meget gerne vide det. Beholderen skal være rengjort ved aflevering. Ring tlf. 43 30 42 00 eller send en mail kompost@mec-ht.dk

Kompostspand til under køkkenvasken

Man kan købe en kompostspand. Den koster 50 kr. Spanden kan være nyttig, når man skal samle sit organiske affald sammen under vasken og bære det ud i kompostbeholderen. Vi har skaffet et mindre lager hjem. Spanden kan købes i Miljø- og EnergiCentret på Høje Taastrup Boulevard 54.

Brug for komposthjælp?

Det er muligt at få hjælp i MEC hvis kompostprocessen driller. I første omgang ved at ringe og spørge til råds. Er det ikke nok, kan det lade sig gøre at få bistand hjemme i haven. Ring på tlf. 43 30 42 00 og spørg om hjælp.  

Mangler din nabo en kompostbeholder?

Vi har i Miljø- og Energicentret ekstra kompostbeholdere, så hvis naboen spørger interesseret så vil man gratis kunne afhente en på Høje Taastrup Boulevard 54. Man skal bare lave en aftale først, så skriv til kompost@mec-ht.dk

De hyppigst forekommende spørgsmål

Vi har – på vores hjemmeside – en oversigt over de hyppigst forekommende spørgsmål ang. komposten. Man kan linke videre herfra http://mec-ht.dk/ofte-stillede-sporgsmal/ 

Foderliste til komposten

Fra køkkenet:

– levninger fra maden

– kartoffel– og gulerodsskræller, salatblade

– frugtrester (dog kun begrænsede antal sprøjtede citrusskaller)

– kage– og brødrester (men ikke for store stykker og for meget på en gang)

– teblade– og kaffegrums

– små papirrester fra køkkenruller, papirservietter o.l.

– afskårne blomster og kasserede stueplanter med klump (findel dog klumpen)

– ægge– og nøddeskaller, korkpropper, ispinde o.l.

Frarådes:

Kødaffald, da det kan give anledning til lugtgener og rotter (der er eksempler på rotter, der har gnavet sig ind i en kompostbeholder!!)

Fra haven:

– alt vegetabilsk affald fra haven (fin-del dog grenene)

– græsafklip i mindre, opblandede mængder

Frarådes:

Syge planter (da sygdommen kan opformeres i komposten).

Ukrudtsfrø (hvis du alligevel har ukrudtsfrø i komposten, så lad være med at rode rundt. De dør forholdsvis hurtigt, hvis de ikke får lys).

Reservedele til komposten

Kan købes i Miljø- og EnergiCentret

Fluenet kr. 30

Sold i forskellige størrelser kr. 100-300 (på bestilling)

Kompostbeholderside med låg kr. 175

Beluftningsstok kr. 100

Kompostlåg     kr. 50

Skydelåg i siden kr. 60

Spand til organisk affald  kr. 50

Ikke kompost det hele

Fuglekasser  (mejser og stære) kr. 75

Foderbrætter med fod kr. 250

Foderbrætter uden fod kr. 150

Haveaffaldssække  kr. 5/stk.

Ekstra affaldssække kr. 25

Lokale have- og natur relaterede foreninger

Høje-Taastrup Bilaug.  Henrik Jensen .  henrik-lis@webspeed.dk. Læs www. bilaug.dk

 Fjerkræforeningen for Roskilde/Sjælland Leif Mikkelsen tlf. 57 57 32 39/61 39 02 39.

Danmarks Naturfredningsforening.  Knud Anker Iversen. Tlf. 50 12 68 68. www.dn.dk

Kogræsserforeninger (tegn andel i en ko eller et lam – få godt kød fra dyr der har haft det godt – og hjælp til med naturpleje)Kogræsserselskabet i Sengeløse.  Niels Larsen tlf. 43996608. St. Vejle å. . Læs også www.kograes.dk.

Naturplanteskolens venner. Hør nærmere ved at kontakte Aiah Noack tlf 23 26 13 88 eller aiah@naturplanteskolen.dk

Links til kompost og haverelevante hjemmesider

www.havenyt.dk

http://www.bolius.dk/alt-om/have-planter-og-traeer/artikel/kompost/

http://www.plante-doktor.dk/kompost.htm

www.deljorden.dk

www.altomhaven.com

Næste kompostnyt

Næste kompostnyt udkommer i sidste del af marts 2020.

Slut eller ændret med kompostnyt

Ønsker du ikke at modtage Kompostnyhederne skal du sende en mail til kompost@mec-ht.dk. Det er samme mailadresse, der skal bruges, hvis du skifter adresse og/eller mailadresse.