Internationalt netværksmøde om genbrug og reparation

Torsdag den 26. september gæstede danske og svenske interessenter Miljø- og EnergiCentret i forbindelse med et Future projekt, der understøttes af Gate21 i samarbejde med et antal cirkulære kommuner i Danmark og Sverige. Netværkets opgave er at skabe rum for at diskutere udfordringer og muligheder for kommuner og virksomheder, til at understøtte repair- og genbrugsaktiviteter i kommuner. Dagens første besøg var hos MEC til en snak om genbrugstanken og en omvisning på reparationsværkstedet, inden turen gik videre til Sydhavn Genbrugscenter og senere oplæg på AUU i Sydhavnen.

Centrets daglige leder, Tina Faber, tog imod gæsterne og indledte besøget med at fortælle om stedets tilblivelse og historie igennem de sidste 26 år. Miljø- og EnergiCentrets hjerte banker i den grad for reparationsværkstedet, som uddover at reparere defekte husholdningsapparater, musikanlæg, lamper, støvsugere og pc’er også er et socialt værested for ældre mænd 60+, hvor de har mulighed for at mødes og sparre med hinanden omkring elektronikken og samtidig ordne verdenssituationen. Miljø- og EnergiCentret drives af frivillige kræfter, udover den daglige leder og en controller. Stedet har igennem de sidste 26 år fungeret som frontløber, på den del der har med værkstedet at gøre, “og vi oplever i øjeblikket en renæssance, da der mere end nogensinde er fokus på grønne værdikæder, cirkulær økonomi og en stigende kultur om at bevare i stedet for at smide ud og købe nyt”, udtaler Tina Faber

I alt 30 personer blev klogere på MEC som forening og social-økonomisk virksomhed, og der var stor interesse og mange spørgsmål bordet rundt. Efter intro ved den daglige leder, viste Ejner, en trofast frivillig på værkstedet, gæsterne rundt i værkstedet. Efterfølgende, havde alle mulighed for at se resten af Miljø- og EnergiCentret, som huser Energitjenesten ØST, 2 pakke shops og lokalt vareudsalg af bæredygtige rengøringsmidler og honning.

Afslutningsvis stillede alle gæsterne op til et gruppefoto foran MEC, inden turen gik videre mod Kbh. Billeder fra dagen kan ses herunder. Kim Finsen, som er frivillig på MEC, har ageret fotograf.

Tak for besøget og tak for hjælpen til alle de frivillige, som hjalp på dagen.