Cyklen – upåskønnet som klimaven

Cyklen er ikke agtet og påskønnet nok. Den fortjener som transportmiddel langt større opmærksomhed og anerkendelse. Det bør være højstatus at bruge cykel. Vi skal ”sparke dæk” og prale højlydt af vore raleigh, kildemoes eller everton – men ikke mindst skal vi kunne være stolte af, at vi lod bilen blive i garagen og så tog cyklen til arbejde – også da det regnede og blæste.

Vi skal da også prale af, at det da er cyklen vi tager, når vi lige skal handle i Netto eller Fakta og ikke fristes til at starte bilen for den lille tur, som det i de fleste tilfælde er, at ordne de små gøremål i hverdagen.

Hvorfor har dette tohjulede transportmiddel dog fortjent megen positiv opmærksomhed her i 2019? Det har den fordi den er et godt svar på en række af de udfordringer, som vi står i eks klima, sundhed og trængsel. Den spiller –  og kan i endnu større omfang komme til at spille – en central rolle som klimahelt. Vi ønsker tilsyneladende at transportere os til og fra arbejde helt alene – og når det passer os. Det er derfor der i gennemsnit sidder 1.05 i hver bil på vej til arbejde. Når vi tager cyklen til og fra arbejde fastholder vi også vores individualitet, men på en markant mere klimavenlig måde. En opgørelse i region hovedstaden viser at 37% af medarbejderne bor mindre end 5 km fra arbejde.

Der er selvfølgelig mennesker, der har langt til arbejde, men her er det ikke ”snyd” at investere i en elcykel, der forøger den afstand, man vil kunne tilbagelægge på en time, markant. 15-20 km afstand til arbejde burde ikke forskrække, når det gælder transporten til arbejde.

Endelig kunne man vel lave kombinationstransport, så cyklen tages med i toget eller man har en cykel i den anden ende. Der kan selvfølgelig være flere gode grunde til at man er nød til at bruge bilen til og fra arbejde – f.eks. bolig langt ude på landet uden kollektiv transport eller en umulig logistik med børn der skal hentes. Min påstand er dog at det gælder et mindretal.

Det er dog ikke kun rollen som klimahelt, der gør cyklen interessant.

Den afhjælper også trængslen. En opgørelse fra region Hovedstaden viser, at hvis alle der cykler til arbejde i København lod cyklen blive og tog egen bil, ville der være 30% flere biler på vejene. En i forvejen stor trængsel på vejene ville blive ulidelig. Årligt spilder pendlere i bil i Region Hovedstaden 16 mio timer på at holde i kø. Et tal der vil stige dramatisk hvis ingen cyklede.

Cyklen har en sundhedsmæssig profil, som der ikke er nok opmærksomhed på. Bare 3 km frem og tilbage gør at man får rørt sig den halve time som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Der er altså basis for at man kan spare udgiften til fitness (1 mio danskere har kort til fitness-center). I forbindelse med en undersøgelse foretage af Supercykelstierne, Københavns Kommune og Cyklistforbundet målte man kroppens ”sundhedsår” bl.a. hos to mænd midt i fyrrerne. De påtog sig at lade bilen stå og cyklede 13-15 km hver dag til arbejde. For den enes vedkommende var sundhedsalderen 45 år ved kampagnens start og 42 år en måned senere. For den andens vedkommende var startalderen 42 år og en måned senere var den på 39 år. Begge blev overraskede over den markante forskel og lod derefter bilen blive i garagen.

I den sammenhæng skal da også lige med at i Region Hovedstaden har man beregnet, at den eksisterende cykling betyder 1 million færre sygedage om året i regionen end hvis alle tog bilen.

Vi har en opvoksende generation, der i mindre grad end generationen før, er blevet vænnet til at far eller mor kører dem til skole eller til fritidsaktivitet. Her gør vi forældre børnene en ”bjørnetjeneste”. Børn vil gerne være selvhjulpne og nyde den frihed, som fortrolighed med en cykel er, og skønner i mindre grad på at de skal være afhængig af at en voksen i en bil. Ikke bare mister de noget af deres frihed. De bliver dårligere stillet helbredsmæssigt hvis de ”frarøves” muligheden for motionen på cykel.  

Cyklen er en fantastisk opfindelse, og hvor fortjener den dog at vi skønner meget mere på den.

Bragt i sjællandske medier 2019-11-29

Cyklistforbundet foto
Foto: Cyklistforbundet