Der er et stort hul længere nede ad vejen

”Forestil dig at du sidder bag rattet i en bil, der kører 100 kilometer i timen på en øde landevej et sted, du aldrig har været før. Udenfor er det tæt tåge. Forestil dig nu, at du får at vide, at der muligvis er en virkelig stejl og dyb skrænt et sted forude. Du ved ikke, præcis hvor dyb afgrunden bag skrænten er, eller om den er ti kilometer væk, én kilometer væk eller bare 100 meter væk. Men du er ret sikker på, at den er der. Og du kører altså 100 kilometer i timen. På passagersædet sidder nogen, du virkelig holder af. Hvad gør du? Fortsætter du ufortrødent? Løfter du langsomt foden fra speederen og håber på det bedste? Flytter du foden til bremsen og træder ganske blidt på den? Eller stamper du straks bremsen helt ned i gulvet?”

Goldmann Sachs mand

Sådan spørger økonomen og kapitalforvalteren Robert Littermann, der bruger billedet om bilisten på ukendt vej som billedet på der, hvor verden står lige nu med hensyn til klimaet. Littermann har en fortid som centralt placeret chef i kapitalfonden Goldmann Sachs, og således må formodes at være et menneske der godt ved hvordan man bedst passer på værdierne. Hans råd er ufortøvent: Træd på bremsen for det kan gå grueligt galt. Brug forsigtighedsprincippet som vi kender det med al mulig anden forsikring. Vi bruger penge på at ulykkesforsikre os selvom det er de færreste der kommer ud for en ulykke – men hvis ulykken sker så er det da godt vi har forsikret os. Således også med den ulykke, der i stigende grad truer os m.h.t. udledningen af drivhusgasser. Vi skal stoppe op ved at vi brandbeskatter al CO2-udledning. Jo større udledning af drivhusgasser jo dyrere skal det være. Pengene skal så føres tilbage til borgerne og erhvervslivet så vi kan kompensere de tab vi måtte lide og klimasikre os. Han står ikke alene. Faktisk har ikke færre end 3500 økonomer i Wall street Journal anbefalet Carbon Fee and Dividend. Nøjagtig den ramme som også Littermann taler ind i.

Der sker også noget i Danmark

Også i Danmark vokser kredsen af mennesker, der mener at kulstofsudledningen skal brandbeskattes og at borgerne så skal kompenseres efterfølgende: ”Klimaskat og klimabonus” hedder det her.  Citizen Climate Lobby hedder gruppen, der arbejder for en løsning på EU-niveau, og står bag en underskriftsindsamling der skal presse EU-kommisionen til at fremsætte forslag om en CO2-brandbeskatning på EU-niveau. Vi behøver dog ikke i den mellemliggende periode ligge på den lade side i Danmark. Vi kan gå i gang uden at risikere at beskattede virksomheder flytter til udlandet. Vi kan indføre forhøjet bundfradrag for klimaafgifter til særligt konkurrenceudsatte erhverv og bruge en mindre del af afgiftspuljen til grønne tiltag i disse erhverv. En blanding af fradrag og tilskud, som sørger for at danske udledninger ikke flytter til udlandet som følge af en strammere klimapolitik.

Den amerikanske kongres kommer måske først

Vi risikerer imidlertid at blive overhalet af den amerikanske kongres, hvor der er flere republikanske senatorer, der aktivt argumenterer for at der skal ske en beskatning af CO2 udledning. Betingelsen er at det skal gennemføres uden statslig styring og med sikkerhed for at pengene kommer tilbage til borgerne. De har klart den opfattelse at når pengene kommer tilbage til borgere og erhvervsliv så er der ikke tale om et ”socialistisk overgreb”, men bare sund fornuft.

Der er mange ting, der skal tages højde for – f.eks. en passende overgangsordning og toldordning for importerede CO2-belastede produkter- når vi for alvor kommer i gang med den nødvendige klimaskat. Men der skal bremses hårdt op. Der er en stort hul længere nede ad vejen.

Læs mere her https://www.klimabevaegelsen.dk/citizens-climate-lobby/ .

Bragt i Sjællandske Medier 2020-01-08