Mindeord om Tonny Madsen

Tonny Madsen døde den 18. december efter længere tids sygdom – 76 år gammel. Det er et ekstraordinært aktivt liv, der her er sluttet. Ved siden af næsten 47 års ansættelse i DSB har han været et meget engageret menneske, der blandede sig i samfundslivet. En del af engagementet har været knyttet til de to døtres (Lene og Jane) liv ved at være med i institutionsbestyrelse, skolebestyrelse, gymnasiebestyrelse men også i spejderbevægelse.

Her har han bl.a. været med til at starte de gule spejdere og gennem rigtig mange år været aktiv i Skt. Georgs gilderne. I langt de fleste tilfælde har Tonny ikke været bange for at tage ansvar og påtage sig formandshvervet.  

Det omfattende engagement og ansvarlighed har dog ikke begrænset sig til det. Han var igennem en længere periode formand for Hedebo—aktørerne, formand for Medborgerhusets bestyrelse og med i medborgerhusenes brugergruppe, han har gennem en række år været aktiv i Friluftsrådet, været med i Agendarådet, aktiv i Lions club, hjulpet til i Ren By-initiativet, formand for den lokale grundejerforening og badmintonklub.

Det store engagement har dog ikke gået ud over familielivet. En god del af Tonnys engagement foregik sammen med hustruen Dory, som også har været stærkt engageret. Det var dog ikke foreningsliv det hele. Familielivet indbefattede i stor grad døtrene og deres familie, der bla. omfattede en eller flere årlige rejser hvor børnene i et stort omfang var med.

Tonny var et meget ordentligt menneske, båret af en høj retfærdighedsfølelse. Samtidig havde han en høj grad af humor og godt humør.

Tonny efterlader sig udover Dory og de to døtre to børnebørn.

Han bisættes fra Taastrup Nykirke fredag den 3. januar kl. 12. Hans sidste ønske var at evt. blomster erstattes af et bidrag til ”Læger uden grænser”. Kt. Nr. 4190 – 10 13 60 24.

ÆRET VÆRE TONNYS MINDE.