Skov tæt på byen ?

Skal der være en skov på arealet mellem Hakkemosen og Roskildevej, hvor der før har været planer for multiarena og vandland ? Det er udgangspunkt for en høring om skovrejsning i Høje-Taastrup i almindelighed og bynær skov i særdeleshed.

Alle er enige om at vi har brug for meget mere skov. Ikke bare fordi det er godt at have adgang til naturen, men også fordi skove er med til at binde den CO2 som det er stadig mere påtvingende at der gøres noget ved. Det er på den baggrund at DN-Høje-Taastrup – i samarbejde med Friluftsrådet og ”Borgere for Hakkemoseskoven” – lørdag den 8. februar afholder en høring om bynær skov.

Det er lykkedes arrangørerne at få lavet en aftale om fire kompetente indledere. Det vil være borgmester Michael Ziegler, der åbner høringen med at redegøre for byrådsflertallets planer med arealet ved Hakkemosen – og således begrunde hvorfor han ikke ønsker skovrejsning her. Så er der en aftale med Per Gundersen, der er professor på KU, Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning. Han skal tale om temaet ’Opsamling af CO2 og andre miljøgoder i ny bynær skov”.  Derudover kommer Toke Panduro, der er seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab. Han skal tale over temaet ”Hvad betyder bynær skov for værdiforøgelse og hvilken brandingværdi har det?”. Høringen slutter af med en peptalk fra skuespiller og miljøaktivist Jytte Abildstrøm, der vil tale over temaet ”En skov er andet og mere end en masse træer.”

Der er således lagt op til en spændende og informativ høring, som er åben for alle. Man skal dog forinden tilmelde sig til hoeje-taastrup@dn.dk eller ved at ringe til 50 12 68 68.

Høringen foregår i Taastrup Medborgerhuset i tidsrummet kl. 9.30-13.

Skriv en kommentar