Ny tilladelse til olieindvinding har konsekvenser

Regeringen og klima- og energiministeren skal meget snart træffe en beslutning, der har vidtrækkende konsekvenser: skal vi gennemføre den 8. udbudsrunde af nordsøolien eller skal vi smække låget i for nye boringer i dansk farvand ?

Det er godt nok ikke så meget samfundet kan tjene ved at lukke op for en ny omgang olieoppumpning. Skatteministeriet skønner under 2 mia og det er markant mindre end tidligere udbud. Men får de fire interesserede olieselskaber  (franske Total, norske Lundin, britiske Arden oil og ungarske MOL) nej til at byde ind på ny indvinding, så truer de med at skrue ned for blusset i de områder de allerede nu borer i, og det kan have markant stærkere konsekvenser end de under 2 mia det nye område vil kunne give. Her taler man om 10 mia kr. – måske mere – i mindre skatteindtægt.

Vi kan da godt bruge de milliarder. De kunne f.eks. bidrage til den grønne omstilling. Penge er jo penge. Det er nok hovedårsagen til at ministeren ikke bare har sagt nej.

Vi må bare se i øjnene at vi er i en ny tid end da man kunne bruge oliemilliarder til at finansiere nye jernbaner. Vi har forpligtet os til at spare op til 70% af CO2-udslippet inden 2030, så hvis vi bare fortsætter med olieudvindingen skal vi finde andre steder at hente den lovede CO2-besparelse. Der er kommet et andet regnskab på banen ud over det rent pekuniære – CO2-regnskabet.  Det er vel også årsagen til at de økonomiske vismænd, der i dag ikke kun ser på pengene, siger at det vil være oplagt at skrue ned for olieudvindingen i Nordsøen.

Der er også den lille detalje at hvis regeringen beslutter sig for at give tilladelsen til fortsat olie- og gasudvinding, så har de tilladt olieoppumpning frem til 2055. Altså 5 år efter at vi jo egentlig skulle være CO2-neutrale. Vi skal altså også til den tid finde på andre måder at kompensere den CO2-udledning.

Det er allerede i sig selv en svær opgave at nå de aftalte 70% i 2030. Nye fossile udpumpninger gør ikke opgaven nemmere.

Den mest virkningsfulde effekt af nye olieoppumpninger er ikke så synlig. Det er den effekt som en ny dansk fossil tilladelse vil have ude omkring i verden i rigtig mange menneskers bevidsthed. Vi må ikke glemme at verdens øjne er rettet mod os i kraft af den næsten enige opslutning bag kravet om 70% CO2-reduktion i 2030.

Det vil ude i verden blive oplevet som kolossalt tilbageslag hos de mange, der bruger Danmark som inspirationskilde og til opmuntring, når man der skal have gjort noget ved de lokale CO2-udslip. Hvis ikke engang Danmark kan lade handling følge ord, hvorfor skulle vi så, kan man med rette spørge. Det er nemt med de store ord, men når det kommer til handling, hvad er de store ord så værd.

Vi må ikke bilde os selv og hinanden ind at vi bare med enkelte justeringer og ny teknologi kan rette op på de forsømmelser i samfundets husholdning som vores alt for stor CO2-udslip udgør. Der vil være noget vi skal give afkald på og her er indtægter fra ny olieindvinding blot et af stederne.

Bragt i Sjællandske Medier 2020-01-23

Skriv en kommentar