Savnet af natur og skov var ikke til at tage fejl af

Ønsket om mere natur og skov tæt på byen var gennemgående da 75 lokale borgere lørdag (8.2.) mødtes i Medborgerhusets store sal. Udgangspunktet var ønsket om at arealet ved Hakkemosen, hvor der har været planer for multiarena og vandland, skal beplantes med skov.

Borgmester Michael Ziegler, der har andre planer med arealet, blev mødt af en række spørgsmål hvor flere gav udtryk for savnet af bynær natur. Flere ytrede frustration over at så mange træer fældes i byen og at der bygges så tæt.

Ziegler henviste til at der er tale om et regionalt fritidsområde som ikke lader sig erstatte. Har vi først plantet skov her, så kan vi ikke gå tilbage og etablere fritidsområde. Han henviste til at man i kommunen har begrundet håb om at der – på den østlige side af Holbæk-motorvejen – kan plantes skov.

Seniorforsker Toke Panduro kom med et indlæg rettet mod politikere der har fokus på økonomien. Han har – sammen med kollegaer – undersøgt hvor meget bynær skov betyder for såvel samfunds- som kommuneøkonomi. Nærhed til grønne områder har en stadig stigende værdi når folk skal vælge et sted at bo. De lader sig ikke lokke af grønne arealer, der består af korn- og majsmarker, men søger mod bynær skov. Netop en bynær skov i Taastrup vil kunne give området en markant større værdi, fastslog han.

Inden da havde professor Per Gundersen bl.a fortalt om hvordan et træ i hele sit levetid vil kunne neutralisere den CO2 som et menneske udsender. Han havde i øvrigt konkret set på området ved Hakkemosen og understregede hvor vigtigt det er at skoven etableres i samarbejde med den natur, der kommer frem af sig selv.

Dagen sluttede af med at gøgleren og miljøaktivisten Jytte Abildstrøm fortalte om hvordan træer har spillet en central rolle i hele hendes liv. ”Man skal have naturen i sit hjerte. Det vil smitte af på den øvrige natur”, som hun poetisk slog fast.

Det var DN-Høje-Taastrup der , sammen med Friluftsrådet og ”Borgere for Hakkemoseskoven”, stod bag høringen, og de var yderst tilfredse med arrangementet og opbakningen. De vil arbejde videre med at støtte skovrejsning bl.a. i forhold til den udviklingsstrategi som lige nu er i høring.

Foto: Jonas Hullgren Larsen
Jytte Abildstrøm sluttede høringen af. Foto: Jonas H. larsen

2 kommentarer til “Savnet af natur og skov var ikke til at tage fejl af”

 1. Da vi var til møde angående Hakkemosen, blev der sagt der var hørings svar, hvor kan jeg gå ind og finde det, da jeg har været inde på Htk hjemmeside, men kan ikke finde ud af, hvor jeg skal klikke mig ind. Der må også være noget i byråds salen, hvor man kan komme over og ytre sig.
  Htk Kommune gjorde for en del år siden, at rydde hele det område for træer fra Roskilde vejen og til Hakkemosen, det burde de igen plante til med træer, da det også har en historisk værdi for Htk.

  • Det eneste jeg kan komme på hvor der opfordredes til høringssvar var høringen af kommunens udviklingsstrategi der bl.a. omfatter arealet der er udlagt til regionalt fritidsområde og som vi ønsker omlagt til Hakkemoseskov. Du kan se opfordringen på htk.dk her https://www.htk.dk/Om-kommunen/Hoeringer/Aktuelle-hoeringer/Udviklingsstragegi2020-2032 .
   I DN har vi indgivet høringssvar hvor vi om dette område skriver “Der bør ske en opblødning/omdefinering vedr. arealet udlagt til regionalt fritidsområde. Det bør klart defineres at skov og natur kan udgøre en væsentlig del af det regionale fritidsområde. “.
   Med venlig hilsen
   Knud Anker Iversen,
   DN-Høje-Taastrup

Der er lukket for kommentarer.