KOMPOSTNYT – 1- 2020

Læs nærmere om kompostrelaterede temaer her:

Ingen kompostmuld fra genbrugspladsen

 Selvom der nu er åbnet op for at vi igen kan benytte genbrugspladsen på Lervangen bliver der ikke åbnet op for at vi kan hente den gratis kompostmuld, som vi plejer. Meldingen fra Vestforbrænding er at de ikke tør åbne op af frygt for corona-smitte.

Sidste: Vi kan ved selvsyn konstatere, at der er kommet kompostmuld til gratis afhentning. Den er dog først tilgængelig når der – efter påsken – er mindre pres på. Husk! Medbring selv skovl og hold afstand.

 Skrald, motion og natur

De centralt planlagte indsamlinger af affald fra naturen er i år aflyst begrundet i corona-smitte-risikoen. Det skal dog ikke afholde os fra at samle affald når vi alligevel bevæger os ud – enten i naturen eller bare rundt i byen. Har man brug for indsamlingsudstyr vil det være muligt i Miljø- og EnergiCentret at få sække og at låne afsprittede affaldspickere, handsker og veste (åbent i PostNord-butikken kl. 12-18, lørdag kl. 10-14).

Hvis man ikke er i stand til selv at tage affaldet med hjem er der lavet aftale med Circle K tankstationerne om at vi godt må aflevere indsamlet affald her. Er der stadig problemer kan man kontakte koordinator i Ren By Knud Anker Iversen kai@mec-ht.dk eller tlf. 50 12 68 68.

Udflugter i naturen

Fredag den 22. maj kl. 21.15 arrangerer DN-Høje-Taastrup flagermusedag ved Røjlegrøften i Taastrup. Her vil flagermuseekspert Carsten Juel komme med flagermusedetektorer og fortælle om dette fantastiske pattedyr. Læs mere her og tilmeld

Lørdag den 23. maj kl. 5.00-7.00  har DN i samarbejde med Naturplanteskolen arrangeret nattergaletur under ledelse af fugelekspert Carsten Høyer. Læs mere og tilmeld her.

 Søndag den 14. juni kl. 13.00-15.30 ved Grennessminde, Snubbekorsvej 18. De vilde blomsters dag. Arr. Botanisk Forening og DN. Ingen tilmelding. Mød bare op.

Alle tre arrangementer kan – grundet corona – risikere at blive aflyst. Sker det vil man som tilmeldt få besked.

Grennessmindes økologiske gartneri

Det er muligt at købe planter og flydende gødning til haven på Grennessminde på trods af corona. Der er åbent tirsdag til fredag kl. 10-17, lørdag kl. 10-16, hvor der er adgang i drivhusene hvis blot man overholder myndighedernes krav om at holde afstand og om god håndhygiejne.

Der er indtil videre ikke åbent i cafeen. Læs mere på www.gminde.dk

Naturplanteskolen – kontaktløs betjening

Naturplanteskolen ligger på Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene. Også her er der åbent under særlige betingelser. Der er to muligheder for at købe ind til haven.

Man kan købe via ”click & collect”. Man bestemmer ud fra hjemmesiden www.naturplanteskolen.dk hvad man vil have og så betaler man. Så pakker medarbejderne på Naturplanteskolen varerne og man kommer og henter det.

Man kan dog stadig selv møde op og samle det som man kan bruge og så – via mobilepay – betale.

 Naturplanteskolen har åbent alle hverdage – dog undtagen mandag: kl 10 – 17. Weekend og helligdage kl. 10-16


Komposten må ikke rådne

Det er klogt at blande mindre mængder af tørt haveaffald i beholderen og sørge for – med beluftningsstok – at få det blandet og luftet. Den må ikke blive for tør men heller ikke for våd. Bliver komposten for tør, udtørrer bakterier, svampe og smådyr, og omsætningen går i stå. Bliver komposten derimod for våd, bliver indholdet ”surt”, og så kan omsætningen også gå i stå. Hvis komposten rådner dannes der metangas og så er det der skulle være til glæde for naturen blevet til det modsatte – et miljøproblem.

Står komposten bare og står

Hvis du må konstatere at kompostbeholderen bare står i haven og samler spindelvæv, vil vi meget gerne vide det. Beholderen skal være rengjort ved aflevering. Ring tlf. 43 30 42 00 eller send en mail kompost@mec-ht.dk

Kompostspand til under køkkenvasken

Man kan købe en kompostspand. Den koster 50 kr. Spanden kan være nyttig, når man skal samle sit organiske affald sammen under vasken og bære det ud i kompostbeholderen. Vi har skaffet et mindre lager hjem. Spanden kan købes i Miljø- og EnergiCentret på Høje Taastrup Boulevard 54.

Brug for komposthjælp?

Det er muligt at få hjælp i MEC hvis kompostprocessen driller. I første omgang ved at ringe og spørge til råds. Er det ikke nok, kan det lade sig gøre at få bistand hjemme i haven. Ring på tlf. 43 30 42 00 og spørg om hjælp.  

Mangler naboen en kompostbeholder?

Vi har i Miljø- og Energicentret ekstra kompostbeholdere, så hvis naboen spørger interesseret så vil man gratis kunne afhente en på Høje Taastrup Boulevard 54.

Orme til komposten

P.g.a. corona er der særlige vilkår m.h.t. køb af kompostorme fra Miljø- og Energicentret. Man får ormene leveret for 50 kr efter forudbetaling af det cyklende kompostbud. Dette gælder kompostejere i Taastrup. Øvrige kompostejere i Høje-Taastrup vil også kunne få fat i ormene, men her skal laves særlig aftale. Ønsker man at bestille kompostorme skal man skrive til kai@mec-ht.dk eller ringe på 50 12 68 68. Ordningen gælder så længe der er orm nok.

De hyppigst forekommende spørgsmål

Vi har – på vores hjemmeside – en oversigt over de hyppigst forekommende spørgsmål ang. komposten. Man kan linke videre herfra.

Foderliste til komposten

Fra køkkenet:

– levninger fra maden

– kartoffel– og gulerodsskræller, salatblade

– frugtrester (dog kun begrænsede antal sprøjtede citrusskaller)

– kage– og brødrester (men ikke for store stykker og for meget på en gang)

– teblade– og kaffegrums

– små papirrester fra køkkenruller, papirservietter o.l.

– afskårne blomster og kasserede stueplanter med klump (findel dog klumpen)

– ægge– og nøddeskaller, korkpropper, ispinde o.l.

Frarådes:

Kødaffald, da det kan give anledning til lugtgener og rotter (der er eksempler på rotter der har gnavet sig ind i en kompostbeholder!!)

Fra haven:

– alt vegetabilsk affald fra haven (findel dog grenene)

– græsafklip i mindre, opblandede mængder

Frarådes:

Syge planter (da sygdommen kan opformeres i komposten).

Ukrudtsfrø (hvis du alligevel har ukrudtsfrø i komposten, så lad være med at rode rundt. De dør forholdsvis hurtigt, hvis de ikke får lys).

Reservedele til komposten

Kan købes i Miljø- og EnergiCentret

Fluenet kr. 30

Sold i forskellige størrelser kr. 100-300 (på bestilling)

Kompostbeholderside med låg kr. 175

Beluftningsstok kr. 100

Kompostlåg     kr. 50

Skydelåg i siden kr. 60

Spand til organisk affald  kr. 50

Ikke kompost det hele

Fuglekasser  (mejser og stære) kr. 75

Foderbrætter med fod kr. 250

Foderbrætter uden fod kr. 150

Haveaffaldssække  kr. 5/stk.

Ekstra affaldssække kr. 25

Lokale have- og natur relaterede foreninger

Høje-Taastrup Bilaug.  Henrik Jensen .  henrik-lis@webspeed.dk. Læs www. bilaug.dk

 Danmarks Naturfredningsforening.  Knud Anker Iversen. Tlf. 50 12 68 68. www.dn.dk

Kogræsserforeninger (tegn andel i en ko eller et lam – få godt kød fra dyr der har haft det godt – og hjælp til med naturpleje)Kogræsserselskabet i Sengeløse.  Niels Larsen tlf. 43996608. St. Vejle å. . Læs også www.kograes.dk.

Naturplanteskolens venner. Hør nærmere ved at kontakte Aiah Noack tlf 23 26 13 88 eller aiah@naturplanteskolen.dk

Friluftsrådet.Niels Egebjerg tlf. 40 25 02 28 eller mail nkege@mail.tele.dk

Links til kompost og haverelevante hjemmesider

www.havenyt.dk

www.deljorden.dk

www.altomhaven.com

https://www.bolius.dk/kompost-16576

http://www.plante-doktor.dk/kompost.htm

Næste kompostnyt

Næste kompostnyt udkommer i sidste del af september.

Slut eller ændret med kompostnyt

Ønsker du ikke at modtage Kompostnyhederne skal du sende en mail til kompost@mec-ht.dk. Det er samme mailadresse, der skal bruges, hvis du skifter adresse og/eller mailadresse.