Nu også mælkekartoner

Da miljøministeren sammen med klimaministeren tidligere på året introducerede en skærpelse af kildeorteringen var det kravet om 10 fraktioner, der stjal overskrifterne. Flere gjorde sig morsomme med at tegne 10 skraldespande foran indgangen til det lille rækkehus.

Dybest set vil den øgede kildesortering ikke kræve flere affaldsbeholdere, men det var der jo ikke så meget ”sensation” i.

Det var dog en nyhed, som gled mere stille igennem. Nemlig nyheden om at nu skal vi også til at genanvende vores mælkekartonner og andre kartonner, der består af to materialer (”kompositmaterialer) nemlig plast og pap.

Det har vi i Danmark – modsat vores nabolande – ikke vovet os ud i. Det til trods for at man i såvel Tyskland som i Sverige igennem mere end 20 år har gjort det og har stigende genanvendelse når de har skilt de to produkter fra hinanden.

Når vi kigger i vores restaffald må vi konstatere at netop kartonerne udgør den største enkeltfraktion. Pr. dansker udgør plast-pap karton 6 kg affald pr. år  eller 34.000 tons affald om året (kilde: NIRAS).

Den ekstra fraktion vil ikke udløse krav om en ekstra beholder, men hvad den skal blandes sammen med er uafklaret.

I Sverige indsamles kartonerne sammen med andet pap, mens det er sammen med plast i Tyskland.

Uanset hvad så er giver det god mening i at frasortere mælkekartonerne, idet de indeholder lange jomfruelige papfibre der – i en genanvendelseproces—vil være nyttige. Plast  –  fra kartoner – vil ,også på sigt, kunne genanvendes.

De præcise betingelser er de i gang med at finde ud af i Miljøstyrelsen, så dem får vi ud senere på året.

I Høje-Taastrup vil den nye og udvidede kildesortering først træde i kraft fra 1. januar 2022.

PS. Det passer ikke at det er helt nyt i Danmark. Fredericia har – som den eneste kommune i Danmark – sorterer mælkekartoner fra  igennem de sidste 20 år og sendt det indsamlede til efterbehandling i Tyskland. De har gode erfaringer med det.

2 kommentarer til “Nu også mælkekartoner”

 1. Fedt med refleksioner udfra Regeringens udmeldinger på affaldsområdet.

  Og ja, det er store mængder. Jeg indtager sjældent mælkeprodukter, og køber heller ikke kartonjuice eller andet i denne nye affaldsfraktion. Men jeg har i en periode, hvor jeg blev glad for Yoghurt, blev min affaldspose fyldt 3 gange så hurtigt. Så man kan tydeligt mærke forskel når man skal bortskaffe disse plast-pap kartoner.

  Idag har vi allerede alle ti fraktioner på genbrugspladserne i Danmark, så Regeringens udspil må handle om, at borgerne skal gives bedre mulig, for at komme af med bl.a. plast-pap kartonner tættere på hjemmet.
  Bor man i lejlighed (flerboligordning), så har man sikkert alle de gængse fraktioner idag, men det har man ikke, hvis man bor i parcelhus (enboligordning), så her må det handle om, at der kræves mere udstyr sat op til at indsamle de af de ti fraktioner, som der ikke allerede er beholdere til idag.

  Det videre arbejde i Regeringen og kommunerne må vise, hvordan det kommer til at fungere.

  Som supplement, så kan jeg oplyse, at en kommune på Sjælland også har kørt forsøg med indsamling og genbrug af plast-pap kartonner. Jeg mener, at det var Næstved Kommune.

  • Det var Faxe Forsyning, som havde kørt forsøg på indsamling af mælkekartoner.

Der er lukket for kommentarer.