De vilde blomsters dag

Søndag den 14. juni mellem kl. 13 og 15.30 vil der på Grennessmindes økologiske gartneri blive mulighed for at blive klogere på de vilde blomster. De planter vi ikke dyrker i haven, men som er ganske nyttige og spændende alligevel, og hvoraf flere kan spises. Det vil være Kaare Jacobsen fra Botanisk Forening der guider gæsterne. Udover at være aktiv i Botanisk forening er han også daglig leder af Grennessmindes gartneri. 

Han vil tage gæsterne ud på en gåtur der også omfatter den nærliggende og kommende Snubbekorsskov. På turen vil man se på vilde blomster i ruderater, afgræssede folde, markukrudt, rørsump, mose, nyplantet skov og hegn. Der vil på turen blive sat navn på alle de vilde planter vi omgives af.

Der er flere buslinjer fra Taastrup og Høje-Taastrup station. De stopper ca. 500 m. fra gartneriet.

 Arrangementet der er gratis er for alle- også børnene – men der er begrænset adgang. Derfor kræves tilmelding ved at skrive til hoeje-taastrup@dn.dk senest den 13. juni kl. 12.