Ekstraordinære tider kræver ekstraordinære ledere

Da Covid 19 var på sit højeste var ikke færre end 27.000 unge i Tyskland beskæftiget med – samtidig – at udtænke løsninger på hvordan man bedst kan reagere på pandemien. Det skete med bærbare computere som arbejdsredskab i et såkaldt hackathon (Et hackathon er en begivenhed hvor it-udviklere mødes og samarbejder intensivt om løsning af et defineret problem) .Under hashtagget #WirVsVirus (Vi mod virussen) samlede de ideer og ressourcer i en lynende hast for at lande med et udvalg af 130 praktiske løsninger – fra 3D-trykte ventilatorer til distribution af fødevarer – og vandt den tyske regerings opbakning til at omsætte mange af dem. Faktisk imponerede initiativet den tyske regering så meget, at den erklærede, at den ønsker at en sådan tilgang skal være en del af dens problemløsningsværktøj fra nu af.

Samarbejdsvilligt og muntert

Projektet blev støttet af BMW Foundation og hentede meget af sin inspiration fra stiftelset Responsible Leaders Network. Selv om det er en fond stiftet af en bilproducent, rækker det langt ud over det og er helt uafhængigt. Der er ifølge fundatsen tale om ”et mangfoldigt, samarbejdsvilligt og muntert netværk, der driver positiv forandring. En ansvarlig leder er en leder, der ud over sine faglige og personlige opgaver arbejder for social forandring – på tværs af samfund, kulturer og lande. Ansvarlige ledere ser udfordringer som et incitament til at påtage sig ansvar i en større kontekst ved hjælp af deres viden og færdigheder, deres netværk og deres indflydelse.”

Det tyske initiativ er et, blandt mange, eksempler på, at tidens ledelse ikke længere er til kommando og kontrol.

Lederskab er rodet

”Virkelig ansvarligt lederskab er rodet,” siger Katie Duckworth, der er specialiseret i coaching af ledere i formålstyrede organisationer. . ”Og det skal det være. For hvis du skal skabe et miljø, hvor du kan gennemføre modige, innovative, kreative handlinger, er du nødt til at vise, at du er villig til at tage risici. Og det betyder at anerkende, at du ikke kan kontrollere alt. ” Og når du gør det, tilføjer hun, “viser du sårbarhed, men kommer ud som et mere autentisk menneske. Ironisk nok aftvinger du større autoritet.”

John Elkington, selv medlem af Responsible Leaders Network, taler om at behovet for lederskab, der “kommer fra kanterne”. I kritiske tider som nu med pandemi og klimakrise, vil de bedste ledere ikke nødvendigvis være dem “der med deres MBA’er i det gamle system er anerkendte og belønnede”.

Han peger i stedet på inspirerende mennesker med krøllede hjerner som Malala Yousafzai (pakistansk skoleelev skudt af Taleban fordi hun kæmper for skole til pigerne) eller Greta Thunberg (klimaaktivist). Dybt ansvarlige mennesker, men bestemt ikke forsigtige og tilbageholdende.

Vi kan ikke forvente at løse de nye globale udfordringer ved at operere inden for de samme systemer, der skabte dem.

Fejlene skal anerkendes

En anden måde hvorpå de nye entreprenører og ledere ser deres rolle er viljen til at anerkende fejltagelserne. Her er Fuckup Nights et spændende initiativ. Her er princippet enkelt:  en gang om måneden fejrer deltagere i netværket månedens fejltagelse  (fuckup) og bruger nettet til at dele den:  Historien om virksomheden, der går ned, partnerskabsaftalen der gik galt, det produkt der ikke kunne sælges osv.  Fejltagelser som andre kan lære af og om ingen skal skamme sig over. 

Sådan var det også med de unges hackathon. Der kom rigtig mange vildskud og mislykkede forsøg, men det var netop den åbne strøm der banede vejen for de 130 brugbare Covid 19 løsninger.  

Det er en udfordrende tid vi lever i. Vi kan begå mange fejl, men den største vil være, hvis vi ikke tør se på den nye tid med nye øjne.

Bragt i Sjællandske Medie 2020-07-14