Nu er den nye leder ansat

Så er der skrevet ansættelseskontrakt med afløseren for Tina Faber, der stoppede som chef i MEC med udgangen af september. Den nye leder er Emil Viskum og han starter pr. 4. januar 2021.

Emil er 39 år og gift med Janni og de har to børn: Sigrid (12 år) og Nicoline (6 år). Familien har boet i Taastrup på Selsmosevej i snart 8 år.

I julen 2012 flyttede de fra Amager hvor de boede i en lejlighed og fik – a.h.t. ældstebarnet – behov for mere udeplads. Valget faldt på Taastrup fordi boligprisen var til at overkomme og fordi Janni i forvejen arbejdede på Høje-Taastrup gymnasium.

Emil selv har – indtil jobskiftet – arbejdet som skolelærer på Bagsværd skole i Gladsaxe i næsten 12 år. Han har været glad for at være lærer og været meget afholdt, men nu bød muligheden sig for at arbejde lokalt med noget han i forvejen brændte for – og så sprang han til.

Emil er i forvejen kendt med det lokale, idet han siden august 2018 har siddet i byrådet, hvor han repræsenterer Enhedslisten. Dette fritidsarbejde beholder han.

Han er meget glad for at sidde i byrådet, hvor han er med i socialudvalget , skole– og Institutionsudvalget og økonomiudvalget. Derudover en række mindre udvalg som handicapudvalget, integrationsudvalget og det kommende klimaudvalg.

Han føler sig hørt og respekteret til trods for at han sidder der ene mand for sit parti.

Senest var han med til – i forbindelse med budgetforliget – at foreslå ekstrabevilling til MEC. Vel og mærke inden han selv kom til ansættelsessamtale, men begrundet i at han brænder for bæredygtigheden og miljøet.

Det er netop muligheden for at gøre en konkret indsats for den grønne omstilling og at styrke den sociale indsats, der er hans ambition som leder.

Han er godt klar over, at der kan komme enkelte sager i byrådet, hvor han må erklære sig inhabil. Det vil dog være meget få sager, og hans byrådskollegaer – f.eks. hos den store konservative gruppe – har ønsket han til lykke med det nye job og som en af dem sagde ”du er jo ikke indbegrebet af en pampertype”. Han skal lede i MEC som den ildsjæl han er – og ikke som medlem af Enhedslisten.

Emil er en festlig type og hvad de færreste ved har at han har en fortid som en af Danmarks bedste freestyle rappere. Han er altså god til – med enkelte stikord – at kunne få noget rimende og melodisk ud af det, så ved særlige festlige lejligheder vil det ikke være utænkeligt at man kan få centerchefen til at folde sig musikalsk og poetisk ud.

Der venter brugere og medarbejdere en yderst engageret, dedikeret, rummelig, empatisk og selvironisk chef.