Forslag om døgnåben genbrugsplads

Koordinatoren for Ren By Knud Anker Iversen har sendt dette forslag til lokalavisen:

I Ren By initiativet har vi flere gange oplevet at der lå store bunker af affald, som bar præg af at et flyttelæs var tømt ud. Vi har hørt et eksempel på at folk har ryddet ud i en lejlighed, og så ikke har nået på Lervangen inden kl. 18 og så – i desperation – har tømt bilen i naturen.

Lige nøjagtig disse tilfælde ville vi kunne undgå hvis genbrugspladsen blev åben i døgndrift. Det kan lade sig gøre uden større omkostninger idet der nok skal investeres i lidt mere digital overvågning og et styret adgangssystem som man kender det fra andre kommuner der har døgnåbent. Erfaringen andre steder fra er at det fungerer fint.

Vi foreslår derfor at byrådet – i samarbejde med Vestforbrænding – tager initiativ til døgnåbning. Den begrænsede ekstraudgift vil kunne modsvares af det ekstra tidsforbrug det kræver kommunens driftby at skulle ud og hente de forkert anbragte flyttebunker.

En kommentar til “Forslag om døgnåben genbrugsplads”

Skriv en kommentar