Drop de kostbare tekniske fix – lad naturen arbejde gratis

Nu spidser det til med de igangsatte ”treparts”-drøftelser om fremtidens vilkår for landbruget i vores land. Alle – inklusive landmændene – er indstillet på, at landbruget naturligvis også skal bidrage til at dæmpe landbrugets udledninger af klimagasser. Spørgsmålet er blot hvordan og med hvilke konsekvenser på alle niveauer? Mange byder ind, og det gør vi … Læs mere