Bæredygtigt byggeri og små boliger

Vi har en fortløbende tendens til at boligerne bliver større og større. Hvor man for 100 år siden kunne bo en familier på fire i en to–værelses lejlighed, har vi i dag indrettet os således at det gennemsnitlige boligforbrug pr dansker er 53 m2.

Det er godt at der – som årene gik – blev bedre plads til hele familien, men er det ikke nu gået over i sin modsætning? Vore boligforbrug er ved at komme helt ud af kurs. Faktisk har danskerne ifølge Danmarks statistik det gennemsnitligt største boligforbrug i Europa.

En klima- og ressourcevinkel

Det forhold er der ved at komme en reaktion imod. Det er begrundet i flere forhold, men naturligvis er der en stærkt klima- og ressourcevinkel på det. Jo flere kvadratmeter vi sætter af til den enkelte dansker jo flere byggematerialer – typisk beton og stål – skal der bruges. Ressourcer, som ikke er fornybare.

Der er også hele klimaaspektet: vi kender efterhånden alle til det ekstreme CO2-aftryk som cementproduktion afsætter. Hvis vi således kan begrænse lejlighedsstørrelsen i al boligbyggeri med 10 m2 pr bolig vil det have nogle markante klimaeffekter. På samme måde som færre m2 boligareal vil være mindre krævende i det løbende energiforbrug.

Tiny houses

Mest udpræget i reaktionen imod de stadig større boliger er græsrodsbevægelserne for ”tiny houses” (små boliger). Her er fokusset på livskvaliteten. Udgangspunktet er at livskvaliteten ikke bare stiger, jo flere boligkvadratmeter man har. Livskvalitet hænger sammen med mange andre forhold – ikke mindst i hvor stor en grad, man er del af et fællesskab.

Når Tiny Houses har fået stadig mere vind i sejlene hænger det – udover klima- og ressourcehensyn – også sammen med appellen om en mere enkelt og simpel livsførelse i et hjem, der er mere overskueligt og hvor kvadratmeterne bruges mere effektivt. De små boliger vil – i sagens natur – også være billigere og det taler selvfølgelig ind i tider, hvor det bare bliver dyrere og dyrere at bo.

I øvrigt er det vel heller ikke nogen tilfældighed, at der er så stort et pres på at købe eller leje et kolonihavehus. Her er søgningen også steget markant de seneste år og kolonihaveforeninger med anvisningsret oplever lange ventelister. Andre oplever markant prisstigning.

Små boliger i nybyggeri

De mindre boliger appellerer ikke blot til kolonihavefolk og idealistiske bofællesskaber – eller selvbyggere,  der flytter på landet. Flere byggeselskaber har også fattet, at loftet for hvor meget boligplads vi hver især skal have at boltre os på, er ved at være ramt.

En af pionererne i bestræbelserne på at nytænke boligbyggeri er ”home.earth” som planlægger at bygge 152 lejeboliger i den nye by ved Hedehusene, ”Nærheden”. Her vil de enkelte boliger nå ned på et gennemsnit på 30 m2 pr beboer, for så til gengæld at sikre gode fælles faciliteter i form af 300 m2 fælllesarealer, hvor der er adgang til fælles udearealer og fælleslokaler med plads til hjemmearbejde, fællesspisning, tøjvask mm.

Den meget klima- og ressourcebevidste tilgang afspejler sig i øvrigt også i at boligbyggeriet vil være i træ.

Vores forbrug er på mange måder til revision og nytænkning. Det gælder i allerhøjeste grad også vores boligforbrug.