Bæredygtigt byggeri og små boliger

Vi har en fortløbende tendens til at boligerne bliver større og større. Hvor man for 100 år siden kunne bo en familier på fire i en to–værelses lejlighed, har vi i dag indrettet os således at det gennemsnitlige boligforbrug pr dansker er 53 m2. Det er godt at der – som årene gik – blev … Læs mere

DE HAR MED NATURENS HJÆLP LAVET DEN GODE KØDSMAG

”Vi skal ramme den gode smag af oksebøf uden at der skal okser til. ” Det var øvelsen for en kreds af forskere, der blev ansat udelukKende med det formål at eksperimenter sig frem. Hvordan rammer vi den gode smag så man ikke kan smage forskel? Det var virksomheden ”Impossible Food” der stod i spidsen … Læs mere

Tiden skriger på øget selvforsyning

Putins syge krig giver os forsyningsproblemer i vesten. Det handler om energi hvor gashanerne lukkes enten fra øst eller fra vest. Det gælder også for fødevareforsyningerne hvor bl.a. de store hvedemarker i Ukraine ikke længere kan forsyne os med foder til svinene. Der bliver mindre af det vi har brug for – priserne stiger. Det … Læs mere

Oprustning ja – men hvordan?    

I tider hvor vi hurtigst muligt skal gøre os fri af den russiske gas og olie, så er det nok en luksus ikke  ville have de alternative energianlæg i ”min baghave” Folketingets flertal har besluttet at opruste i to spor overfor den russiske aggression. En markant øget militær bevilling og stærk offensiv i forhold til … Læs mere

Fællesskaber begrænser CO2-udslippet

Fællesskab er den afgørende forklaring på, at medlemmer i miljøfællesskaber har et lavere CO2-aftryk og en højere livstilfredshed end den gennemsnitlige danske husholdning. Fællesskaberne bygger på skabende og demokratiske læreprocesser, som kunne danne grundlag for en grøn folkeoplysning.  Sådan siger manden bag “Levende lokale fællesskaber”, Ditlev Nissen. Der vil være mulighed for at møde ham … Læs mere

DET ER KLOGT AT AFKORTE ARBEJDSUGEN

Er det klogt i en tid, hvor der er fuld kog på kedlerne, at tale for en fire dages arbejdsuge? Der er brug for alle hænder, men der er også brug for at folk ikke slides ned, bliver langtidssyge og ikke søger væk fra arbejdspladsen. Pandemien har været anledning til at ganske mange har genvurderet … Læs mere

Vi er i DN i et grumt dilemma

Vi går ind for at strømmen skal produceres af havvindmøller – gerne så langt væk fra kysten som muligt. Derfor har vi i DN gået stærkt ind for energiø Bornholm. Vi går ind for en beskyttet natur, der ikke skæmmes af bastante bygninger, der totalt dominerer landskabet. Hvad gør vi så når de to ting … Læs mere

Tiden er inde til miyawaki-skove i Danmark

Nu er Miyawaki-skove på vej til Danmark, men hvad er Miyawaki-skove? Det er mini-skove, der ikke fylder mere end en tennisbane, men har en overraskende stor og positiv CO2- effekt. Meget større end man lige skulle tro. Det konstaterer den japanske botaniker Akira Miyawaki (1928-2021), der har startet bevægelsen for de mange små byskove tilbage … Læs mere

MASSER AF KØER KAN VÆRE RIGTIG GODT

Nu har vi gang på gang hørt at køer er et stort problem for klimaet p.g.a. de voldsomme mængder at metangasser de uddunster, og så kommer Allan Savory, en økolog med praktiske erfaringer fra en række lande, og siger at hvis vi skal begrænse ørkendannelsen, så skal vi have mange flere afgræssende kvæg. Allan Savory, … Læs mere

KONTROL ER GODT  – TILLID ER BEDRE

Sygefraværet faldt fra 20% til 1.6%-4.5%, medarbejdernes trivedes og de gamle var yderst tilfredse med at have den samme hjemmeplejer som selv styrede i hvor stort den enkelte borger havde brug for hjælp.  Sådan var resultaterne ved et forsøg i Ikast-Brande hvor man – inspireret af den hollandske model Buurtzorg som politikerne lærte om, da de … Læs mere