RETSFØLELSEN ER UNDER PRES

Jeg fik en indkaldelse som domsmand den 14. december. Jeg mødte op, men mit navn stod der ikke. Det viste sig at det var den 14. december året efter. Jeg er ikke den eneste der har taget fejl og da troet at vi – som i gamle dage – blev indkaldt et par måneder inden … Læs mere

Borgerting – vigtigere end nogensinde

Det er almindeligt anerkendt at den meget ringe opbakning der er til at lade sig organisere i politiske partier er et problem for demokratiet. Under 2% af den danske befolkning er medlem af et politisk parti. I 1960 var det mere end 10%. Den meget ringe partipolitiske opbakning gør, at der hurtigt kan opstå mistillid … Læs mere

Når alt håb virker til at være ude

Krig i Ukraine der ser ud til aldrig at ville stoppe, risiko for meget kold vinter i Vesteuropa, ny krigsrisiko omkring Taiwan, stigende fattigdom, flere flygtninge, hedebølge her og der og store skovbrande i Sydeuropa, minkskandale og ingen reaktion mod ansvarlige embedsmænd, psykisk syg laver skuddrama og meget snak men ingen handling om psykiatriplan, tæppet … Læs mere

Bæredygtigt byggeri og små boliger

Vi har en fortløbende tendens til at boligerne bliver større og større. Hvor man for 100 år siden kunne bo en familier på fire i en to–værelses lejlighed, har vi i dag indrettet os således at det gennemsnitlige boligforbrug pr dansker er 53 m2. Det er godt at der – som årene gik – blev … Læs mere

DE HAR MED NATURENS HJÆLP LAVET DEN GODE KØDSMAG

”Vi skal ramme den gode smag af oksebøf uden at der skal okser til. ” Det var øvelsen for en kreds af forskere, der blev ansat udelukKende med det formål at eksperimenter sig frem. Hvordan rammer vi den gode smag så man ikke kan smage forskel? Det var virksomheden ”Impossible Food” der stod i spidsen … Læs mere

Tiden skriger på øget selvforsyning

Putins syge krig giver os forsyningsproblemer i vesten. Det handler om energi hvor gashanerne lukkes enten fra øst eller fra vest. Det gælder også for fødevareforsyningerne hvor bl.a. de store hvedemarker i Ukraine ikke længere kan forsyne os med foder til svinene. Der bliver mindre af det vi har brug for – priserne stiger. Det … Læs mere

Oprustning ja – men hvordan?    

I tider hvor vi hurtigst muligt skal gøre os fri af den russiske gas og olie, så er det nok en luksus ikke  ville have de alternative energianlæg i ”min baghave” Folketingets flertal har besluttet at opruste i to spor overfor den russiske aggression. En markant øget militær bevilling og stærk offensiv i forhold til … Læs mere

Fællesskaber begrænser CO2-udslippet

Fællesskab er den afgørende forklaring på, at medlemmer i miljøfællesskaber har et lavere CO2-aftryk og en højere livstilfredshed end den gennemsnitlige danske husholdning. Fællesskaberne bygger på skabende og demokratiske læreprocesser, som kunne danne grundlag for en grøn folkeoplysning.  Sådan siger manden bag “Levende lokale fællesskaber”, Ditlev Nissen. Der vil være mulighed for at møde ham … Læs mere

DET ER KLOGT AT AFKORTE ARBEJDSUGEN

Er det klogt i en tid, hvor der er fuld kog på kedlerne, at tale for en fire dages arbejdsuge? Der er brug for alle hænder, men der er også brug for at folk ikke slides ned, bliver langtidssyge og ikke søger væk fra arbejdspladsen. Pandemien har været anledning til at ganske mange har genvurderet … Læs mere

Vi er i DN i et grumt dilemma

Vi går ind for at strømmen skal produceres af havvindmøller – gerne så langt væk fra kysten som muligt. Derfor har vi i DN gået stærkt ind for energiø Bornholm. Vi går ind for en beskyttet natur, der ikke skæmmes af bastante bygninger, der totalt dominerer landskabet. Hvad gør vi så når de to ting … Læs mere