Demokratiet skal have nyt liv – fra neden

Vi lever i en tid hvor demokratiet er under pres overalt. Politikerleden har aldrig været så stor. Der er stor mistro til at de skjuler noget. Interessen for aktivt at deltage i et politisk parti er markant på tilbagetog og politiske møder trækker sjældent stor interesse. Vi har generelt en fornemmelse af at det går den forkerte vej.

Når der er en krise, må vi ikke forsømme at bruge den til at tænke nyt. Sådan tænkte de i den engelske by Frome med 27.000 indbyggere i det sydvestlige hjørne af England forud for kommunevalget i 2011. I stedet for at stønne over tingenes tilstand, gik en række borgere sammen og dannede en uafhængig gruppe af individuelle og meget forskellige mennesker, som havde det ene til fælles: De ønskede at deres by skulle blomstre. De understregede meget at de ikke var et parti, men mennesker som gik sammen for at sikre repræsentation i byrådet. Forud for valget afholdt de offentlige møder hvor man kunne byde ind med ønsker for byen og samtidig præcisere hvad man selv ville kunne bidrage med. De præsenterede ikke et politisk program, men var enige om en række spilleregler som f.eks. : borgerne skal løbende indbydes til at bidrage til en bedre by. Der skal være total åbenhed om hvad man gør. Det skal være politikerne og ikke embedsmændene, der sætter dagsordenen, og som valgt skal man have ret til at stemme efter sin overbevisning – ingen partidiciplin.  

Der er 17 pladser i byrådet i Frome. De nye lokale og uafhængige kom ind med 10 medlemmer og havde således flertallet. De gik så ellers i gang med at vende det hele på hovedet. Kun to politiske udvalg hvor embedsmænd fik besked om hvad de skulle lave. Borgmesterposten gik på skift – 1 år ad gangen. Alle de folkevalgte skulle ud og mødes med borgerne i stormøder og ekspertgrupper  ”Man skal være villig til at lytte og ændre sin opfattelse”. Når borgere – på et økonomisk velunderbygget grundlag – havde stemt, så blev tingene sat i gang. Ingen høringer uden konsekvens. ”Deltagende budgetlægning” kalder de det. Erhvervslivet blev inddraget og gjort medansvarlig for driften af byen således at de med sponsoraftaler bidrog til nogle af de forbedringer borgerne ønskede.

Blandt initiativerne kan nævnes opkøb af jord sammen med private, som giver mulighed for kolonihaver til de dårligst stillede, restaurering af offentlige toiletter der var i forfald, oprettelse af halvkommunalt energiselskab der skal hjælpe med energibesparelser, bibliotek af ting, hvor man lejer dyre ting ud.

Den store borgerinteresse kom bag på initiativtagerne, som opdagede at borgerne ikke er trætte af politik, men trætte af den måde politik har været forvaltet på. Interessen for at blande sig er ikke – som ellers spået – stoppet efter den første begejstring. Tværtimod, den er fastholdt og kommet i mere faste rammer i form af arbejdsgrupper, der har særlige fokusområder som f.eks. uddannelse, bolig, miljø, arbejdsløshed, vandforsyning.

De nye uafhængige var i byrådsperioden 2011 – 2015 ikke alene. Der blev også valgt fire fra de liberale og tre konservative. De reagerede meget forskelligt på de nye toner. Nogen stoppede. Nogen søgte at danne en opposition og nogen valgte at følge trenden med at rykke ud fra udvalg og rådhus.

Situationen ændrede sig ved valget i 2015. Her var alle 17, der blev valgt ind i byrådet uafhængige. Noget rigtigt måtte de jo have gjort.

Frome er i dag langt fra den eneste by i England, hvor der er uafhængige, der tager det lokale og demokratiske afsæt. I flere med samme komfortable flertal, som det de startede på i Frome.

Interessen for det revitaliserede lokale engelske demokrati viser sig også uden for Englands grænser, og flere delegationer – bl.a. fra Danmark – kommer på besøg. Uanset at ingen endnu har turdet gøre som de gør i Frome, så er det inspirerende og eksempel på, at tiden er åben for at vi gentænker demokratiet, og begynder i det lokale samfund.

Kilde: ”Flatpack Democracy” af Peter Macfayden

Alle byrådsmedlemmer i Frome er uafhængige.
Alle byrådsmedlemmer i Frome err uafhængige
Sådan ser det ud når de holder byrådsmøde i Frome.

Bragt i Sjællandske Medier 7.8.2019