Det handler om smådriftsfordele

Tiden er inde til at vi vender tingene på hovedet og ser på at stordriftsfordelenes tid er ovre. Vi skal se på smådriftsfordele.

En af dem der har fokus på det er Thomas Harttung, medstifter af ”Årstiderne” og ejer af Barritskov gods i Hedensted kommune.

”Når vi ønsker en bæredygtig og økologisk produktion af fødevarer, kan vi ikke bare fortsætte med at producere i stadig større enheder. Vi belaster jordens muldlag med vores store maskiner, og vi sender stadig flere mennesker væk fra landet i kraft af den fortsatte mekanisering.

Det er muligt at leve af en ejendom på ca. 40 ha, hvis vi bærer os klogt ad. Det vil jeg gerne gå i spidsen for idet jeg nu stykker mit 320 ha store gods ud i 8 enheder a 40 ha. Det er den enhed, der har været økonomisk bæredygtig førhen. Det er muligt at få en mindre bedrift til at være et levedygtigt grundlag for to voksne, hvis vi udnytter smådriftsfordelene. Det vil sige hvis vi på andelsbasis selv sørger for at bearbejde vores råvarer. I Barrit gamle sogn er der stadig et gammelt mejeri, som kan danne ramme om en kooperativ forarbejdning af de animalske produkter, som de enkelte landmænd producerer.

Forudsætningen er at de enkelte bedrifter ikke specialiserer sig, men sikrer en alsidig produktion. Udgangspunktet er at hver gård skal have 10 malkekøer med opdræt, 50 sommerslagtesvin, 200 æggeliggende høns samt 200 øvrige fjerkræ. Der skal være korn på 20 ha, grøntsager på 2.5 ha og resten skal være græs heraf skal de 10 være vedvarende græsningsarealer.

Landbruget skal være baseret på at udbyttet for 20% vedkommende skal være animalsk og 80% plantebaseret. Disse forholdstal er ikke grebet ud af det blå. De er baseret på hvordan det oprindelige landbrug – før kunstgødningens tid – var opdelt.

Affaldet fra forarbejdningen af primært grøntsager skal tilbage til høns og svin eller indgå i næringsstofoparbejdning som kompost.

Denne form for landbrug skal være svaret på det stadig tungere og vanskeligt tilgængelige landbrug, hvor gennemsnitsalderen og gælden stiger og det bliver en uoverkommelig opgave for unge landmænd at komme på banen – alene p.g.a. det store kapitalbehov der er.

Det mindre udstykkede landbrug vil være mere tilgængeligt. Vi starter efter sommeren 2018 med at etablere de to første landbrug i småskala. De vil skulle betale en leje der er sammenhængende med det udbytte som landbruget vil give og der vil – i kraft af Årstidernes afsætningskanal – ikke blive problem med afsætningen.

Jeg er dog også overbevist om at lokalsamfundet vil være interesseret i at aftage de lokalt producerede fødevarer.

Vi starter nu stille op i det gamle Barrit Sogn og får erfaringer herfra, men der er potentiale til at disse mindre landbrug der baserer sig på en kombination af egen produktion på gården og den fælles forarbejdning. En arbejdsdag hvor man starter og slutter på en gård, men hvor man resten af dagen arbejder i den lokale andelsejede forarbejdningsvirksomhed. ”

Harttung er optimistisk og fortrøstningsfuld. ”Danmark har i kraft af vores andelstraditioner og vores meget intensive brug af jordarealerne en særlig forpligtelse til at gå i spidsen og vise hvordan fremtidens fødevareproduktion bør være.”

Tiden er inde til de små landbrug. Foto: Landbrug og Fødevarer 

Der er lukket for kommentarer.