Det kan gå hurtigt

Når alvoren står tilstrækkeligt klar for tilstrækkelig mange mennesker, så kan der ske noget – og det kan gå meget hurtigt. Et rigtig godt eksempel er, hvad der skete i USA , da Japan den 7. december 1941 angreb den amerikanske base på Pearl Harbour.

USA havde indtil da været sig selv nok og på ingen måde blandet sig i verdens orden og krigene ude omkring. Det var der bred forståelse for. Angrebet ændrede med et slag USA til et samfund, der i rasende fart blev lagt om til en krigsøkonomi og et samfund, der herefter tog meget aktiv del i den krig, de ellers ikke havde blandet sig i. Den store arbejdsløshed forsvandt. Kvinder kom ud på arbejdsmarkedet i stort omfang og de sorte blev aktivt indrulleret i hæren. Der fulgte naturligt en omfattende integrationsproces for såvel kvinder som sorte.

Ligeså vel som at den amerikanske befolkning før den 7. december sluttede op bag USA’s isolering – ligeså vel sluttede de nu op bag den amerikanske interventionspolitik. Det amerikanske samfund var på tre år totalt omlagt på baggrund af dedikerede politikere, der satte kursen tvunget af de ydre omstændigheder.

Vi har siden andre eksempler på hvordan ændringer kan tage fart når målet er klart defineret og der er bred opbakning og forståelse. Tænk på hvordan vi for 30 år siden bekymret talte om hullet i ozonlaget som blev større og større og som ville kunne afstedføre omfattende kræftepidemier. Hullet mindskes i dag i kraft af Montrealprotokollen, der blev underskrevet 1. januar 1989 af et enigt verdenssamfund, som efterfølgende udfasede freon og andre drivmidler fra al industriel produktion.

Når udfordringen er tilpas bastant og uomgængelig, og der er dedikerede politikere der kan se alvoren, så kan der hurtigt ske noget.  

I dag er det ikke nødvendigheden af krigsøkonomi eller huller i ozonlaget, der presser sig på. Det er de stadig mere uoverskuelige konsekvenser vi ser, der sker med vores klima. Konsekvenser, der har afsæt i vores stadigt stigende forbrug – ikke mindst af fossil energi.

Forståelsen for at det er alvor breder sig, og netop klima forventes at spille en hidtil uset rolle ved det kommende folketings- og EU-valg.

De politikere, der skal styre efter valgene, skal ikke ryste på hånden, for der er en stadig mere omfattende bred forståelse for, at der skal ske noget. Vi kan godt acceptere at der sker dramatiske ændringer i vores hverdag, når alvoren bag beslutningen ligger klar.

Vi har – også inden for de seneste 20 år – accepteret bastante ændringer på kort tid. Hvem havde for 20 år siden forestillet sig at cigaretrygning så hurtigt skulle blive ”no go” i det offentlige rum.

Hvem havde for 20 år siden forestillet sig at bøssers og lesbiskes ligeret til ægteskab og samkvem skulle blive så bredt anerkendt i den vestlige verden.

For 20 år siden var vegetarer en marginaliseret og latterlig lille gruppe mennesker. Det er de ikke mere.

Der kan ske omvæltninger i menneskenes bevidsthed meget hurtigt og de kan – hvis politikerne tør lede – transformeres til kloge beslutninger.

Bragt i Sjællandske Medier 28.3. 2019

Der er lukket for kommentarer.