DOMEA og Høje-Taastrup Kommune i samarbejde om cirkulær renovering

DOMEA og Høje-Taastrup Kommune indgår i et unikt samarbejde om at undersøge potentialet for genbrug af materialer fra nedrivning til renovering i Gadehavegård. Målet er at fremme cirkulær økonomi i byggebranchen og dermed reducere CO2-udledning og ressourceforbrug.

Undersøgelsen skal kortlægge, hvor stor en del af materialerne fra nedrivningen af bygninger i Gadehavegård, der kan genanvendes direkte eller indirekte i renoveringen. Dette kan omfatte genbrug af træ og metal,  genanvendelse af vinduer og døre eller knusning af mursten til skærver.

Såfremt dette pilotprojekt er en succes, er der mulighed for at skalere det videre i renoveringsprocessen.

Samtidig taler pilotprojektet ind i en igangværende kulturændring i byggebranchen, hvor man i stigende grad fokuserer på at ombygge eksisterende bygninger i stedet for at nedrive og bygge nyt. Dette er en mere bæredygtig løsning, da det reducerer behovet for nye ressourcer og minimerer CO2-udledningen.

Miljø- & EnergiCentret følger projektet tæt, da det både læner sig op ad vores store interesse for cirkulær økonomi og bæredygtighed og da MEC er en del af EU-projektet Eyes Hearts Hands Urban Revolution-projektet.

Viden fra undersøgelsen skal nemlig bruges i Eyes Hearts Hands Urban Revolution, der har til formål at etablere et energifællesskab i Gadehavegård og transformere boligområdets identitet. Eyes Hearts Hands Urban Revolution involverer en række europæiske byer og lande og det er meningen, at viden og knowhow indhentet i løbet af projektet, skal bidrage til den grønne omstilling i op mod 30 europæiske byer i fremtiden.

Samarbejdet mellem DOMEA og Høje-Taastrup Kommune er et spændende eksempel på, hvordan man kan fremme cirkulær økonomi og bæredygtighed i byggebranchen. Projektet har potentiale til at inspirere andre til at genoverveje traditionelle tilgange til renovering og nedrivning af bygninger.

Se mere: https://gadehavegaard.dk/pilotprojektet-er-i-gang/